Tulosta

Ketiapiinimonoterapia masennustilan hoidossa

Vältä viisaasti
8.1.2018
Marjukka Mäkelä, Tanja Laukkala, Arja Tuunainen ja Erkki Isometsä

Vältä masennuksen hoitoa pelkästään ketiapiinilla ilman erityisiä perusteita ja psykiatrin konsultaatiota.

Ketiapiini eroaa muista epätyypillisistä psykoosilääkkeistä masennuksen hoidossa siinä, että se on kolmessa lumekontrolloidussa tutkimuksessa osoitettu tehokkaaksi myös yksinään, ei vain tavanomaiseen masennuslääkkeeseen yhdistettynä. Lääkkeellä on kuitenkin merkittäviä haittavaikutuksia (muun muassa painonnousu, sedaatio) eikä sen teho todennäköisesti ylitä tavanomaisia masennuslääkkeitä. Hoidon haittavaikutusten vuoksi keskeyttäneiden osuus on noin 10 %. Siksi sen käyttö masennuksen hoidossa on tarkoituksenmukaisinta rajata lähinnä psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ja tilanteisiin, jossa tavanomainen masennuslääkehoito ei ole ollut tuloksellista.

 

Lähde: Depressio Käypä hoito -suositus «Depressio»1
Näytönastekatsaukset: Lääkeresistenttiä depressiota voidaan hoitaa yhdistämällä serotoniinin takaisinoton estäjään epätyypillinen psykoosilääke aripipratsoli, ketiapiini tai risperidoni «Epätyypillinen psykoosilääke ketiapiini on matalalla 50–300 mg annoksella tehokas depression hoidossa myös monoterapiana.»A
Epätyypillinen psykoosilääke ketiapiini on matalalla 50–300 mg annoksella tehokas depression hoidossa myös monoterapiana «Epätyypillinen psykoosilääke ketiapiini on matalalla 50–300 mg annoksella tehokas depression hoidossa myös monoterapiana.»A
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Ketiapiinia käytetään kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä myös masennusvaiheen hoidossa.
Ketiapiinia käytetään pieninä annoksina jossain määrin myös unilääkkeenä, vaikka se on ensisijaisesti psykoosilääke.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko