Tulosta

Ultraäänihoito kiertäjäkalvosimen sairauksissa

Vältä viisaasti
12.1.2018
Marjukka Mäkelä, Jukka Raittinen, Ville Mattila ja Vesa Lepola

Älä käytä ultraäänihoitoa olkapään kiertäjäkalvosimen sairauksissa.

Olkapään kiertäjäkalvosinoireyhtymän tai bursiitin ultraäänihoidosta on julkaistu neljä satunnaistettua tutkimusta ja yksi katsaus. Ultraääni ei ollut lumetta parempi hoitomuoto kivun helpotuksen tai toimintakyvyn osalta lyhyellä eikä pitkällä (vuosi) seurantavälillä. Ultraäänihoidon vaikutukset eivät eronneet akupunktion vaikutuksista lyhyellä eivätkä pitkällä aikavälillä; eivät myöskään kortikosteroidi-injektioiden tai epäspesifin fysioterapian vaikutuksista lyhyellä aikavälillä (4–6 viikkoa).

 

Lähde: Olkapään jännevaivat Käypä hoito -suositus «Olkapään jännevaivat»1
Näytönastekatsaus: Ultraäänihoidosta ei ole hyötyä kiertäjäkalvosimen sairauksissa «Ultraäänihoidosta ei ole hyötyä kiertäjäkalvosimen sairauksissa.»A
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Hoitoperinne
Potilaan toivomus saada aktiivihoitoa
Ultraäänihoidolla niukasti haittavaikutuksia
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko