Tulosta

Kroonisen alaraajahaavan systeeminen antibioottihoito

Vältä viisaasti
7.5.2018
Marjukka Mäkelä, Matti Karppelin, Ville Mattila ja Annikki Vaalasti

Vältä systeemisiä antibiootteja laskimoperäisen alaraajahaavan hoidossa, sillä ne eivät näytä nopeuttavan paranemista, mutta lisäävät lääkeresistenttien bakteerikantojen ilmaantumista.

Laskimoperäisen alaraajahaavan hoidossa suun kautta tai suoneen annosteltavat bakteerilääkkeet eivät ilmeisesti nopeuta haavan paranemista, mutta ne lisäävät lääkeresistenttien bakteerikantojen määrää haavoissa merkittävästi. Bakteerilääkitystä tulisi siksi käyttää vain tilanteissa, joissa haava on kliinisesti infektoitunut.

 

Lähde: Krooninen alaraajahaava Käypä hoito -suositus «Krooninen alaraajahaava»1
Näytönastekatsaus: Systeeminen antibioottihoito ei näytä nopeuttavan laskimoperäisen alaraajahaavan paranemista, mutta se lisännee lääkeresistenttien bakteerikantojen ilmaantumista «Systeeminen antibioottihoito ei näytä nopeuttavan laskimoperäisen alaraajahaavan paranemista, mutta se lisännee lääkeresistenttien bakteerikantojen ilmaantumista.»C
Implementoinnin esteet: Haavainfektion diagnoosin epävarmuus
Implementoinnin edistäjät: Suomalainen käytäntö jo turhia systeemihoitoja välttävä
Hoidon vaatimat resurssit
Hoidon sivuvaikutukset
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko