Tulosta

Psykoosilääkkeiden pitkäaikainen käyttö lieväasteisista psykoottisista käytösoireista kärsivillä muistisairauspotilailla

Vältä viisaasti
17.5.2018
Arja Tuunainen, Hannu Koponen, Risto Vataja, Ari Rosenvall ja Juha Rinne

Vältä psykoosilääkkeiden pitkäaikaista käyttöä lieväasteisista psykoottisista käytösoireista kärsivillä muistisairauspotilailla.

Muistisairaan potilaan käytösoireiden ensisijainen lääkehoito on muistisairauden asianmukainen lääkehoito.

Psykoosilääkkeitä voidaan käyttää vain vaikeimpien psykoottisten oireiden ja levottomuutena tai aggressiivisuutena ilmenevien käytösoireiden lyhytaikaisessa hoidossa, koska niiden käyttöön ilmeisesti liittyy aivoverenkiertohäiriöiden ja kuolleisuuden lisääntymisen riski dementiapotilailla. Lääkehoidon tarvetta tulee arvioida yksilöllisesti.

Lieväasteisista psykoottisista käytösoireista kärsivillä muistisairauspotilailla psykoosilääkkeen pitkäaikaista käyttöä tulee välttää. Lieviin psykoottisiin oireisiin aloitetun psykoosilääkityksen lopetuspäätös edellyttää kuitenkin potilaan oireiston yksilöllistä arviointia ja mahdollisuutta tilanteen seurantaan psykoosilääkkeen lopetusta seuraavien kuukausien (4–5 kuukauden) aikana.

 

Lähteet: Muistisairaudet Käypä hoito -suositus «Muistisairaudet»1
Devanand DP, Mintzer J, Schultz SK ym. Relapse risk after discontinuation of risperidone in Alzheimer's disease. N Engl J Med 2012;367:1497-507 «PMID: 23075176»PubMed
Näytönastekatsaukset: Psykoosilääkkeiden käyttöön vaikeista käytösoireista kärsivillä muistisairauspotilailla ilmeisesti liittyy aivoverenkiertohäiriöiden ja kuolleisuuden lisääntymisen riski «Psykoosilääkkeiden käyttöön vaikeista käytösoireista kärsivillä muistisairauspotilailla ilmeisesti liittyy aivoverenkiertohäiriöiden ja kuolleisuuden lisääntymisen riski.»B
Käytösoireiden hoidossa käytetyn psykoosilääkehoidon voi ilmeisesti lopettaa lieväoireisilla potilailla 4–5 kuukauden kuluttua. Psykoosilääkehoidon jatkamisen hyödyt ja mahdolliset lopettamiseen liittyvät riskit tulisi arvioida yksilöllisesti erityisesti vaikeaoireisilla potilailla «Käytösoireiden hoidossa käytetyn psykoosilääkehoidon voi ilmeisesti lopettaa lieväoireisilla potilailla 4–5 kuukauden kuluttua. Psykoosilääkehoidon jatkamisen hyödyt ja mahdolliset lopettamiseen liittyvät riskit tulisi arvioida yksilöllisesti erityisesti vaikeaoireisilla potilailla.»B
Lisätietoartikkeli: Muistisairauksien ja käytösoireiden hoidossa käytettävien lääkkeiden haittavaikutuksia ja hoidossa huomioitavaa «Muistisairauksien ja käytösoireiden hoidossa käytettävien lääkkeiden haittavaikutuksia ja hoidossa huomioitavaa»1
Implementoinnin esteet: Ammattilaisten puuttuvat tai vanhentuneet tiedot tai asenteet psykoosilääkehoidon toteuttamisesta muistisairauksissa.
Potilaan tai hänen läheistensä toiveet psykoosilääkehoidon jatkamisesta.
Implementoinnin edistäjät: Tiedon lisääminen koulutuksella ja ohjauksella.
Hoitoyksikön toimintamallien tarkastelu ja parantaminen.
Asianmukainen ja systemaattinen käytösoireiden arviointi ja kirjaaminen.
Muistisairaiden käytösoireiden lääkkeettömien hoitojen tehostaminen.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko