Tulosta

Kuumetta alentava lääkitys kuumekouristuksen estossa

Vältä viisaasti
29.5.2018
Marjukka Mäkelä

Vältä kuumetta alentavan lääkkeen (parasetamoli, ibuprofeeni tai diklofenaakki) käyttöä kuumekouristusten estämiseen lapsilla.

Ehkäisevästi annettu kuumetta alentava lääkitys ei estä uutta kuumekouristusta lapsella, jolla on aiemmin ollut kuumekouristus. Useissa, myös suomalaisissa, satunnaistetuissa tutkimuksissa ei havaittu mitään eroja kouristuskohtausten esiintymisessä kuumelääkettä ja lumelääkettä saaneiden lasten välillä. Kuumetta aiheuttavan perustaudin ja lapsen yleisvoinnin takia voi toki olla tarpeen antaa kuumetta alentavaa lääkitystä.

 

Lähde: Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset) Käypä hoito -suositus «Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset)»1
Näytönastekatsaus: Kuumeen aikana annettava parasetamoli, ibuprofeeni tai diklofenaakki eivät estä kuumekouristuksia «Kuumeen aikana annettava parasetamoli, ibuprofeeni tai diklofenaakki eivät estä kuumekouristuksia.»A
Implementoinnin esteitä: Tottumus, kuumetta aiheuttavan taudin tuomat kivut, laajalle levinnyt käytäntö, vanhempien huoli, kuumekouristuksen pelko
Implementoinnin edistäjiä: Halu välttää turhaa lääkitystä
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko