Tulosta

Silmänpaineen vuorokausivaihtelun mittaaminen glaukoomapotilailla

Vältä viisaasti
6.8.2018
Marjukka Mäkelä ja Anja Tuulonen

Vältä rutiininomaista silmänpaineen vuorokausivaihtelun mittaamista glaukooman etenemisen seurannassa.

Silmänpaineen vuorokausivaihtelun mittausten antama hyöty glaukooman ennusteen arvioimisessa on epävarma. Tutkimuksia on vähän ja niiden laatu on heikko.

 

Lähde: Glaukooma Käypä hoito -suositus «Glaukooma»1
Näytönastekatsaus: Silmänpaineen vuorokausivaihtelun merkitys ja sen mittaamisen hyödyllisyys glaukooman etenemisen kannalta on epävarma «Silmänpaineen vuorokausivaihtelun merkitys ja mittaamisen hyödyllisyys glaukooman etenemiselle on epävarma.»D
Implementoinnin esteet: Mahdollisesti vakiintunut käytäntö
Tuntuu siltä, että tehdään jotakin
Potilaan kiinnostus
Implementoinnin edistäjät: Mittauksen käytännön hankaluus
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko