Tulosta

Statiinien aiheuttaman myopatian diagnoosi ja hoito

Käypä hoito -kuvat
18.12.2017
Käypä hoito -työryhmä Dyslipidemiat

Statiinien aiheuttaman myopatian diagnoosi ja hoito «»?

Avaa kaavion tulostettava versio tästä linkistä «»1

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko