Tulosta

Hammaskaarten luokittelu puuttuvien hampaiden perusteella

Käypä hoito -kuvat
4.1.2013
Lyhentyneen hammaskaaren hoito Käypä hoito -työryhmä
Kuva 1.

Hammaskaarten luokittelu puuttuvien hampaiden perusteella.

a. Hammaskaari, josta ei puutu hampaita

b. Toispuoleisesti lyhentynyt hammaskaari, jossa purentaparit puuttuvat vain toiselta puolen hammaskaarta

c. Molemmin puolin lyhentynyt hammaskaari, jossa leukaneljänneksestä puuttuvat vähintään molaarit ja enintään premolaarit ja molaarit

d. Voimakkaasti lyhentynyt hammaskaari, jossa on jäljellä hampaat vain kulmahampaasta kulmahampaaseen

© Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko