Tulosta

Lyhentyneen hammaskaaren hoidon periaatteet

Käypä hoito -kuvat
14.1.2019
Lyhentyneen hammaskaaren hoito Käypä hoito -työryhmä
Kuva 1. Lyhentyneen hammaskaaren hoidon periaatteet. © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko