Tulosta

Dyslipidemian yleisyys (%) 25–64-vuotiailla suomalaisilla eri lipoproteiinipitoisuuksista käytettyjen raja-arvojen mukaan FINRISKI-tutkimuksessa vuonna 2012

Käypä hoito -kuvat
18.12.2017
Tiina Laatikainen
Kuva 1. Lähde: Borodulin K, Levälahti E, Saarikoski L ym. Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus – Osa 2: Tutkimuksen taulukkoliite https://www.julkari.fi/handle/10024/114942 «https://www.julkari.fi/handle/10024/114942»1, s. 33-41
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko