Tulosta

Diffuusi aksonivaurio (DAI)

Käypä hoito -kuvat
29.12.2017
Teemu Luoto
Kuva 1.

TT-kuvassa mikrohemorragit (nuolet), jotka näkyvät usein DAI (diffuusi aksonivaurio) -muutosten yhteydessä.

Magneettitutkimuksen SWI-kuvassa DAI-muutoksiin liittyvä hemosideroosi näkyy niukkasignaalisena eli tummana. Tässä tapauksessa löydöksiä on molemmissa isoaivohemisfääreissä (nuolet).

© Tampereen yliopistollinen sairaala

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko