Tulosta

Eturauhasen koon määritys vatsanpeitteiden läpi tehtävällä kaikututkimuksella

Näytönastekatsaukset
7.11.2018
Kimmo Taari

Näytön aste: A

Eturauhasen koko ja anatomia voidaan hoitopäätösten kannalta määrittää riittävällä tarkkuudella vatsanpeitteiden läpi tehtävän kaikututkimuksen avulla.

38 potilaan aineistossa «Hough DM, List A. Reliability of transabdominal ultrasound in the measurement of prostate size. Australas Radiol 1991;35:358-60 »1 kaksi tutkijaa määritti eturauhasen koon. Eturauhasen paino laskettiin ellipsoidin tilavuuden kaavalla (4/3 x pii x r1 x r2 x r3, jossa r1–3 ovat säde kolmessa eri suunnassa eli halkaisija/2 ). 47 %:ssa arviot erosivat enintään 5 g ja 84 %:ssa tapauksista enintään 10 g. Arvioiden ero oli keskimäärin 6 g (vaihteluväli 2–22 g). Arviot olivat sitä yhdenmukaisempia, mitä suurempi eturauhanen oli.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

95:lle prostatahyperplasiapotilaalle tehtiin suprapubinen ja transrektaalinen kaikututkimus «Prassopoulos P, Charoulakis N, Anezinis P ym. Suprapubic versus transrectal ultrasonography in assessing the volume of the prostate and the transition zone in patients with benign prostatic hyperplasi»2. Potilaiden keski-ikä oli 69,7 vuotta (vaihteluväli 47–85). Menetelmien kokoarviot korreloivat hyvin (r = 0,948) eturauhasen koon sekä transitiovyöhykkeen suhteen (r = 0,953). Tutkijoiden välinen ero oli eturauhasen koon arvioinnissa suprapubisella menetelmällä 5 % ja transrektaalisella 4 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vatsanpeitteiden läpi tehdyn kaikututkimuksen perusteella arvioidun ja obduktiossa mitatun eturauhasen tilavuuden korrelaatio oli hyvä (r = 0,86) 26 potilaalla «Vilmann P, Hancke S, Strange-Vognsen HH ym. The reliability of transabdominal ultrasound scanning in the determination of prostatic volume. An autopsy study. Scand J Urol Nephrol 1987;21:5-7 »3.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

100 potilaalle tehtiin kaikututkimus vatsanpeitteiden läpi ja transrektaalisesti sekä arvioiden kahta eri transabdominaalista laitetta «Huang Foen Chung JW, de Vries SH, Raaijmakers R ym. Prostate volume ultrasonography: the influence of transabdominal versus transrectal approach, device type and operator. Eur Urol 2004;46:352-6 »4. Transrektaalisen tutkimuksen teki kolme tutkijaa ja vatsanpeitteiden läpi tehtävän yksi tutkija. Vatsanpeitteiden läpi tehdyn ja transrektaalisen tutkimuksen välinen korrelaatio oli 0,84 arvioitaessa eturauhasen kokoa (keskiarvojen ero oli 1,0 ± 1,4 ml). Tilastollista eroa eri menetelmillä ei ollut, mutta saman potilaan mittaukset erosivat eri menetelmillä neljänneksellä potilaista yli 30 %:ia, vaikka tutkimukset tehtiin samana päivänä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu 1

Kirjallisuutta

 1. Hough DM, List A. Reliability of transabdominal ultrasound in the measurement of prostate size. Australas Radiol 1991;35:358-60 «PMID: 1812829»PubMed
 2. Prassopoulos P, Charoulakis N, Anezinis P ym. Suprapubic versus transrectal ultrasonography in assessing the volume of the prostate and the transition zone in patients with benign prostatic hyperplasia. Abdom Imaging 1996;21:75-7 «PMID: 8672981»PubMed
 3. Vilmann P, Hancke S, Strange-Vognsen HH ym. The reliability of transabdominal ultrasound scanning in the determination of prostatic volume. An autopsy study. Scand J Urol Nephrol 1987;21:5-7 «PMID: 2438754»PubMed
 4. Huang Foen Chung JW, de Vries SH, Raaijmakers R ym. Prostate volume ultrasonography: the influence of transabdominal versus transrectal approach, device type and operator. Eur Urol 2004;46:352-6 «PMID: 15306107»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko