Tulosta

5-alfareduktaasiestohoidon vaikutus eturauhasen ulosvirtauskanavan ahtaumaan

Näytönastekatsaukset
7.11.2018
Teuvo Tammela

Näytön aste: A

Finasteridi lieventää eturauhasen ulosvirtauskanavan ahtaumaa.

Prospektiivinen, lumekontrolloitu, yhdessä keskuksessa tehty kaksoissokkotutkimus «Tammela TL, Kontturi MJ. Urodynamic effects of finasteride in the treatment of bladder outlet obstruction due to benign prostatic hyperplasia. J Urol 1993;149:342-4 »1, jossa 36 potilasta satunnaistettiin saamaan joko finasteridia 5 mg/vrk tai lumetta kuuden kuukauden ajan. Prostatan keskimääräinen tilavuus oli 49 ml ja PSA:n konsentraatio 4,7 µg/l. Hoidon vaikutusta rakon ulosvirtauskanavan obstruktioon tutkittiin tekemällä painevirtaustutkimus alussa ja lopussa.

Finasteridiryhmässä eturauhasen volyymi pieneni 30 % (lumella 4 %; p = 0,0001), PSA laski 46 % ja obstruktio väheni merkittävästi verrattuna lumeryhmään (detrusorin avautumispaine, detrusorin paine huippuvirtaaman aikana ja maksimaalinen detrusorin paine alenivat).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kansainvälinen (Eurooppa ja Yhdysvallat), prospektiivinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «Barrett D, Tammela TL, Abrams P ym. Finasteride decreases detrusor pressure and reduces obstruction in men with BPH. J Urol 1997;157:132»2, johon satunnaistettiin yhteensä 121 miestä. Näistä 81 sai finasteridia 5 mg/vrk ja 40 lumetta 12 kuukauden ajan. Painevirtaustutkimus tehtiin ennen hoidon aloittamista ja uudelleen 12 kuukauden kuluttua.

Finasteridihoito vähensi ulosvirtauskanavan obstruktiota merkittävästi verrattuna lumeen (ero -8,1 cmH2O). Sen teho oli selvästi parempi, mikäli eturauhasen tilavuus oli ≥ 40 ml kuin sitä pienempi: detrusorin paineen väheneminen huippuvirtaaman kohdalla -14,5 cmH2O vs -3 cmH2O.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu 1

Kirjallisuutta

  1. Tammela TL, Kontturi MJ. Urodynamic effects of finasteride in the treatment of bladder outlet obstruction due to benign prostatic hyperplasia. J Urol 1993;149:342-4 «PMID: 7678871»PubMed
  2. Barrett D, Tammela TL, Abrams P ym. Finasteride decreases detrusor pressure and reduces obstruction in men with BPH. J Urol 1997;157:132
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko