Tulosta

Suurentuneen eturauhasen höyläysleikkauksen ja halkaisuleikkauksen vaikutus seksuaalitoimintoihin

Näytönastekatsaukset
11.3.2012
Anssi Pétas ja tarkastanut 18.4.2018 Kimmo Taari

Näytön aste: C

TUIPin (halkaisuleikkauksen) jälkeen saattaa esiintyä vähemmän retrogradista ejakulaatiota kuin TURP:n (höyläysleikkaus) jälkeen. Kumpikaan ei ilmeisesti aiheuta erektiohäiriöitä.

Satunnaistetussa prospektiivisessa tutkimuksessa «Riehmann M, Knes JM, Heisey D ym. Transurethral resection versus incision of the prostate: a randomized, prospective study. Urology 1995;45:768-75 »1 120 potilaalle, joilla oli pieni eturauhanen (< 20 g), tehtiin TURP tai TUIP. Oirekyselyssä käytettiin Madsenin virtsaamisoirekyselyä, seksuaalitoimintojen kyselyä sekä virtsasuihkun virtaaman mittausta. Seksuaalisesti aktiivisilla potilailla retrogradista ejakulaatiota esiintyi TURP-potilaista 68 %:lla (15/22) ja TUIP-potilaista 35 %:lla (8/23 toimenpiteen jälkeen), p = 0,02.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ryhmät olivat pieniä, tulos on suuntaa antava.

155 prostatahyperplasiapotilaan seksuaalitoimintoja arvioitiin «Kunelius P, Häkkinen J, Lukkarinen O. Sexual functions in patients with benign prostatic hyperplasia before and after transurethral resection of the prostate. Urol Res 1998;26:7-9 »2 ennen höyläysleikkausta sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua toimenpiteestä. Retrogradinen ejakulaatio tuli 84 %:lle.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sveitsiläisessä tutkimuksessa «Muntener M, Aellig S, Kuettel R ym. Sexual function after transurethral resection of the prostate (TURP): results of an independent prospective multicentre assessment of outcome. Eur Urol 2007;52:510-»3 selvitettiin prospektiivisesti vuosina 2000–2005 eturauhasen höyläyksen (TURP) vaikutusta erektioon ja retrogradiseen ejakulaatioon. Potilaita oli yhteensä 1 014 kaikkiaan 11 keskuksesta. Potilaat täyttivät DAN-PSS- ja DAN-PSSex-oirekyselylomakkeet preoperatiivisesti ja 4 kuukautta toimenpiteen jälkeen. Potilaiden keski-ikä oli 69 vuotta. Noin 73 % potilaista oli vielä seksuaalisesti aktiivisia.

Erektiopisteytys oli preoperatiivisesti 1,66 ja postoperatiivisesti 1,47 (p = 0,11). Sen sijaan ejakulaatiopisteytys heikkeni 1,27:stä 2,34:ään (p < 0,001), kun taas erektioon liittyvät haittapisteet vähenivät 0,37:stä 0,29:ään. TURP:lla ei osoitettu olevan negatiivisia vaikutuksia erektioon oirekyselyiden perusteella. Sen sijaan TURP:sta johtuva ejakulaation häviäminen oli merkittävä haitta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu 1

Kirjallisuutta

  1. Riehmann M, Knes JM, Heisey D ym. Transurethral resection versus incision of the prostate: a randomized, prospective study. Urology 1995;45:768-75 «PMID: 7538238»PubMed
  2. Kunelius P, Häkkinen J, Lukkarinen O. Sexual functions in patients with benign prostatic hyperplasia before and after transurethral resection of the prostate. Urol Res 1998;26:7-9 «PMID: 9537689»PubMed
  3. Muntener M, Aellig S, Kuettel R ym. Sexual function after transurethral resection of the prostate (TURP): results of an independent prospective multicentre assessment of outcome. Eur Urol 2007;52:510-5 «PMID: 17306446»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko