Tulosta

Suurentuneen eturauhasen höyläysleikkauksen vaikutus erektioon

Näytönastekatsaukset
11.3.2012
Anssi Pétas ja tarkastanut 18.4.2018 Kimmo Taari

Näytön aste: B

Erektion laatu ei ilmeisesti huonone TURP:n jälkeen, mutta retrogradisen ejakulaation takia potilaat kokevat potenssin huonontuneen.

56 miestä täytti kyselylomakkeen, ja heille tehtiin peniksen yöllinen paksuuntumismittaus kolmena yönä ennen TURP-leikkausta ja kolmena yönä kolmen kuukauden kuluttua leikkauksen «Soderdahl DW, Knight RW, Hansberry KL. Erectile dysfunction following transurethral resection of the prostate. J Urol 1996;156:1354-6 »1.

Peniksen paksunemisessa, raportoiduissa erektioissa ja niiden kestossa ei ollut eroa mitattuna ennen leikkausta ja sen jälkeen. Subjektiivisesti 27,5 % valitti huonontunutta erektion laatua, mutta tarkemmin kyseltäessä tämä johtui pääosin retrogradisesta ejakulaatiosta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

155 prostatahyperplasiapotilaan seksuaalitoimintoja arvioitiin «Kunelius P, Häkkinen J, Lukkarinen O. Sexual functions in patients with benign prostatic hyperplasia before and after transurethral resection of the prostate. Urol Res 1998;26:7-9 »2ennen höyläysleikkausta sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua toimenpiteestä. Ainoa tilastollisesti merkitsevä oli aamuerektioiden paraneminen höyläysleikkauksen jälkeen. Retrogradinen ejakulaatio tuli 84 %:lle.

Johtopäätöksenä oli, että höyläysleikkaus ei vaikuta negatiivisesti seksuaalitoimintoihin lukuun ottamatta retrogradista ejakulaatiota.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saksalaisessa tutkimuksessa «Poulakis V, Ferakis N, Witzsch U ym. Erectile dysfunction after transurethral prostatectomy for lower urinary tract symptoms: results from a center with over 500 patients. Asian J Androl 2006;8:69-74 »3 vuosina 1999–2004 tehtiin TURP 629 miehelle eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun johdosta, ikä 63 (± 9,7) vuotta. IIEF-5-kysely täytettiin preoperatiivisesti ja 6 kuukauden kuluttua toimenpiteestä. Preoperatiivisesti erektiohäiriö oli 65 %:lla ja 6 kuukauden kuluttua 77 %:lla miehistä. Tilastollisesti merkittävät riskitekijät olivat diabetes (P = 0,003, r = 3,67) ja intraoperatiivinen kapseliperforaatio (P = 0,02, r = 1,12). TURP:n aiheuttama erektiohäiriöriski oli tässä tutkimuksessa 12 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

204 miestä satunnaistettiin «Zhao Z, Zeng G, Zhong W ym. A prospective, randomised trial comparing plasmakinetic enucleation to standard transurethral resection of the prostate for symptomatic benign prostatic hyperplasia: three-»4 joko TURP:iin tai plasmakineettisen prostata-adenooman enukleaatioon (PKEP) suhteessa 1:1. Keski-ikä oli 67,7 vuotta ja seuranta-aika 3 vuotta.

Kummassakaan ryhmässä erektio ei heikentynyt, vaan parani TURP-ryhmässä 19,6:sta 20,8:aan ja PKEP-ryhmässä 1,3:sta 20,2:een.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu 1

Kirjallisuutta

 1. Soderdahl DW, Knight RW, Hansberry KL. Erectile dysfunction following transurethral resection of the prostate. J Urol 1996;156:1354-6 «PMID: 8808870»PubMed
 2. Kunelius P, Häkkinen J, Lukkarinen O. Sexual functions in patients with benign prostatic hyperplasia before and after transurethral resection of the prostate. Urol Res 1998;26:7-9 «PMID: 9537689»PubMed
 3. Poulakis V, Ferakis N, Witzsch U ym. Erectile dysfunction after transurethral prostatectomy for lower urinary tract symptoms: results from a center with over 500 patients. Asian J Androl 2006;8:69-74 «PMID: 16372121»PubMed
 4. Zhao Z, Zeng G, Zhong W ym. A prospective, randomised trial comparing plasmakinetic enucleation to standard transurethral resection of the prostate for symptomatic benign prostatic hyperplasia: three-year follow-up results. Eur Urol 2010;58:752-8 «PMID: 20800340»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko