Tulosta

Ravintokuidut ja seerumin kolesteroli

Näytönastekatsaukset
18.12.2017
Eeva Ketola

Näytön aste: A

Ravintokuidut, joiden lähteenä ovat kasvikset, marjat, hedelmät ja täysjyväviljatuotteet, pienentävät seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuutta 3–5 %.

Cochrane-katsauksessa «Hartley L, May MD, Loveman E ym. Dietary fibre for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD011472 »1 arvioitiin kuitujen vaikutuksia sydän- ja verisuonitautien ilmenemiseen. Systemoidussa katsauksessa oli mukana 23 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta ja yhteensä 1 513 henkilöä. Tutkimuksista vain harva kesti yli 3 kuukautta.

Kuidun lisäämisellä saatiin kokonaiskolesterolia pienennettyä (mean difference -0,20 mmol/L; 95 % luottamusväli -0,34 – -0,06) ja LDL-tasoa pienennettyä (mean difference -0,14 mmol/L; 95 % luottamusväli -0,22 – -0,06) mutta ei vaikutusta triglyseriditasoihin. Tutkimuksen luotettavuutta haittaa niiden lyhyt kesto ja kuituinterventioiden heterogeenisuus.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Dyslipidemiat 1

Kirjallisuutta

  1. Hartley L, May MD, Loveman E ym. Dietary fibre for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD011472 «PMID: 26758499»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Dyslipidemiat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko