Tulosta

Funktionaalisen näön muuttuminen kaihileikkauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
27.2.2019
Reijo Linnola

Näytön aste: B

Tekomykiön etupinnan muuttaminen asfääriseksi ilmeisesti parantaa kontrastiherkkyyttä ja siten syntyvän kuvan laatua, varsinkin hämärissä olosuhteissa.

Yhdysvalloissa tehdyssä prospektiivisessa tutkimuksessa «Kershner RM. Retinal image contrast and functional visual performance with aspheric, silicone, and acrylic intraocular lenses. Prospective evaluation. J Cataract Refract Surg 2003;29:1684-94 »1 mitattiin funktionaalisen näön muuttumista kaihileikkauksen jälkeen. 156 potilaan 221 silmää jaettiin seuraaviin ryhmiin:

  • one-piece-silikoni-tekomykiö/Staar Surgical® AA4207-VF (N = 105),
  • one-piece-hydrofobinen akryyli-tekomykiö/Alcon AcrySof® SA60AT (N = 41),
  • asfäärinen silikoni-tekomykiö Pharmacia Tecnis™ Z-9000 (N = 75).

Postoperatiivisessa, parhaassa lasikorjatussa näössä ei ollut tilastollista eroa.

Funktionaalinen näkökyky kontrastiherkkyystestauksella (Optec 3500/Stereo Optical Co.) mitattuna antoi seuraavat tulokset: asfäärisen tekomykiön ryhmässä fotooppinen näkökyky parani preoperatiiviseen verrattuna 38–47 %, fotooppinen näkökyky häikäisyn kanssa 38 %, mesooppinen näkökyky 43–100 %, mesooppinen näkökyky häikäisyn kanssa 9–100 %.

Akryylitekomykiöryhmässä vastaavat luvut olivat: fotooppinen näkökyky ei parantunut preoperatiiviseen verrattuna, fotooppinen näkökyky häikäisyn kanssa 38 %, mesooppinen näkökyky 25–50 %, mesooppinen näkökyky häikäisyn kanssa 36–50 %.

Sfäärisen silikonitekomykiön ryhmässä kontrastiarvot eivät parantuneet preoperatiivisiin arvoihin verrattuna.

Ennen ja jälkeen kaihileikkausta otettujen retinavalokuvien kontrastitaso (0,20) ei parantunut silikonitekomykiöryhmässä, akryylimuovitekomykiöryhmässä postoperatiivinen kontrastiarvo oli 0,23 ja asfäärisen tekomykiön ryhmässä 0,28 (lisääntyi 40 %). Erot olivat tilastollisesti merkitsevät (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kaihi (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Kershner RM. Retinal image contrast and functional visual performance with aspheric, silicone, and acrylic intraocular lenses. Prospective evaluation. J Cataract Refract Surg 2003;29:1684-94 «PMID: 14522286»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kaihi (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko