Tulosta

Amfetamiiniriippuvuuden hoito bupropionilla

Näytönastekatsaukset
6.6.2012
Hannu Alho

Näytön aste: C

Bupropionista saattaa olla hyötyä metamfetamiiniriippuvuuden hoidossa.

Bupropioni on mielialalääke jota käytetään myös nikotiinivieroituksessa. Bupropionilla on tehty kaksi kontrolloitua tutkimusta metamfetamiiniriippuvaisilla. Molemmissa tutkimuksissa käytettiin hitaasti vapautuvaa lääkemuotoa (SR) ja annoksena oli 300 mg/vrk, tutkimukset kestivät 12 viikkoa.

Ensimmäisessä tutkimuksessa «Elkashef AM, Rawson RA, Anderson AL ym. Bupropion for the treatment of methamphetamine dependence. Neuropsychopharmacology 2008;33:1162-70 »1 hoitoon hakeutuvista metamfetamiiniriippuvaista (N = 151) vain 19 % oli metamfetamiinin IV-käyttäjiä. Ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa, mutta post hoc analyysit osoittivat, että henkilöillä, joiden metamfetamiinin käytön lähtötaso oli matala (käyttöä vähemmän kuin 18 päivänä kuukaudessa), bupropioni merkittävästi vähensi amfetamiinin käyttöä ja hoidossa pysymistä.

Toisessa tutkimuksessa «Shoptaw S, Heinzerling KG, Rotheram-Fuller E ym. Randomized, placebo-controlled trial of bupropion for the treatment of methamphetamine dependence. Drug Alcohol Depend 2008;96:222-32 »2 73 metamfetamiiniriippuvaista (IV-käyttäjiä 14 %) satunnaistettiin kahteen ryhmään. Tulokset olivat samanlaiset: bupropionihoidosta hyötyivät merkittävästi vain henkilöt, joiden metamfetamiinin lähtökäyttötaso oli matala (0–2 MA-positiivista päihdeseulaa esitutkintaviikolla).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Elkashef AM, Rawson RA, Anderson AL ym. Bupropion for the treatment of methamphetamine dependence. Neuropsychopharmacology 2008;33:1162-70 «PMID: 17581531»PubMed
  2. Shoptaw S, Heinzerling KG, Rotheram-Fuller E ym. Randomized, placebo-controlled trial of bupropion for the treatment of methamphetamine dependence. Drug Alcohol Depend 2008;96:222-32 «PMID: 18468815»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko