Tulosta

Näytteen valinta Chlamydia trachomatis -diagnostiikkaan

Näytönastekatsaukset
8.5.2018
Mirja Puolakkainen

Näytön aste: A

Ensivirtsanäyte on yhtä luotettava kuin tikkunäyte Chlamydia trachomatis diagnostiikassa miehillä. Naisilla vaginan limakalvolta otettu tikkunäyte on luotettavin ja suositeltavin.

Perinteisesti Chlamydia trachomatis -infektion laboratoriodiagnostiikka on perustunut bakteerin viljelemiseen genitaalialueen limakalvon tikkunäytteestä. Optimaalisimmillaankin viljelytestin herkkyydeksi on arvioitu 80 %. Nukleiinihappo-osoitus (NhO) -testien analyyttinen herkkyys on parempi, ja myös non-invasiivisesti otettuja näytteitä (ensivirtsa) on voitu tutkia.

Järjestelmällisessä katsauksessa «Cook RL, testing for Chlamydia trachomatis aHutchison SL, Østergaard L ym. Systematic review: noninvasivend Neisseria gonorrhoeae. Ann Intern Med 2005;142:914-25 »1 arvioitiin 29 Medlinesta 1991–2004 poimittua tutkimusta, joissa verrattiin kaupallisesti saatavilla olevien NhO-testien (PCR, TMA ja SDA) herkkyyttä ja tarkkuutta analysoitaessa ensivirtsa- ja tikkunäytteitä. Katsaukseen kelpuutetuissa tutkimuksissa esitettiin sekä ensivirtsanäytteen että perinteisen tikkunäytteen tulokset miehillä ja naisilla erikseen, ja niissä käytettiin lisäksi vertailumenetelmää (viljely tai muu NhO-menetelmä). Näytteet olivat sekä oireisista että oireettomista henkilöistä. Katsauksessa analysoitiin testien herkkyydet ja tarkkuudet sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin (taulukko «Testien herkkyydet ja tarkkuudet sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / miehet.»1 miehet).

Käytetyillä testeillä ensivirtsanäytteen tutkiminen johti lähes yhtä hyvään herkkyyteen perinteisen tikkunäytteen tutkimiseen verrattuna. Myöhemmissä tutkimuksissa naisten vaginasta otettu tikkunäyte on osoittautunut sekä kohdunkaulakanavanäytettä (taulukko «Testin herkkyys ja tarkkuus sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / naiset (vaginan vs. cervixin tikkunäytteet).»2) että ensivirtsanäytettä paremmaksi (taulukko «Testien herkkyydet ja tarkkuudet sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / naiset vaginatikkunäytteet vs. ensivirtsanäytteet .»3).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Englantilaisessa tutkimuksessa «Schoeman SA, Stewart CM, Booth RA ym. Assessment of best single sample for finding chlamydia in women with and without symptoms: a diagnostic test study. BMJ 2012;345:e8013 »4 verrattiin potilaan itse ottamaa vaginan limakalvon tikkunäytettä ja lääkärin ottamaa kohdunkaulakanavan limakalvonäytettä C. trachomatiksen osoittamisessa nukleiinihappomonistusmenetelmällä (herkkyys ja tarkkuus). Vertailumenetelmänä oli infektiostatus: potilaalla oli C. trachomatis-infektio, jos joko kohdunkaulakanavan tai vaginan tikkunäytteestä saatiin positiivinen tulos combotestillä (C. trachomatis ja gc), joka voitiin varmistaa saman valmistaja C. trachomatis -testillä. Tutkittavat olivat sukupuolitautien poliklinikalle tutkittavaksi hakeutuneita oireisia ja oireettomia naisia. Tutkittavia oli lähes 4 000.

Tulokset (herkkyys, tarkkuus, luottamusvälit) on esitetty taulukossa «Testin herkkyys ja tarkkuus sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / naiset (vaginan vs. cervixin tikkunäytteet).»2. Myöhemmät amerikkalaiset tutkimukset vahvistavat nämä tulokset «Chernesky M, Jang D, Gilchrist J ym. Head-to-head comparison of second-generation nucleic acid amplification tests for detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae on urine samples fro»2, «Van Der Pol B, Taylor SN, Liesenfeld O ym. Vaginal swabs are the optimal specimen for detection of genital Chlamydia trachomatis or Neisseria gonorrhoeae using the Cobas 4800 CT/NG test. Sex Transm Di»3. Vaginanäyte onkin suositeltu näytelaatu naisille «Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for the laboratory-based detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae--2014. MMWR Recomm Rep 2014;63:1-19 »5.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä, englantilaisessa tutkimuksessa tutkittavista 80 % oli valkoihoisia.

Kommentit

Vaikka tutkimukset on tehty eri mantereilla ja eri testiformaateilla, tulokset ovat varsin samansuuntaiset, joskin osassa testejä N jäi pieneksi. Sovellettavuus suomalaiseen väestöön hyvä, sillä suomalaisia mukana yhdessä työssä. Naisilla infektio voi myös olla useassa anatomisessa kohteessa (uretra ja/tai cervix), joten valitun diagnostisen testin ja näytteen toivotaan tunnistavan mahdollisimman monta hoitoa vaativaa henkilöä. Yksittäisissä, joskin varsin laajoissakin tutkimuksissa «Chernesky M, Jang D, Gilchrist J ym. Head-to-head comparison of second-generation nucleic acid amplification tests for detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae on urine samples fro»2, «Van Der Pol B, Taylor SN, Liesenfeld O ym. Vaginal swabs are the optimal specimen for detection of genital Chlamydia trachomatis or Neisseria gonorrhoeae using the Cobas 4800 CT/NG test. Sex Transm Di»3, naisilla vaginasta otettu tikkunäyte on osoittautunut parhaiten urogenitaalialueen tartunnan osoittavaksi näytelaaduksi sekä oireisilla että oireettomilla henkilöillä.

Taulukko 1. Testien herkkyydet ja tarkkuudet sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / miehet.
Miesten ensivirtsanäytteet Miesten tikkunäytteet (uretra)
Testi
(N)
Herkkyys
(95 % luottamusväli)
Tarkkuus
(95 % luottamusväli)
Herkkyys
(95 % luottamusväli)
Tarkkuus
(95 % luottamusväli)
PCR (12) 84,0 %
(78,5–89,4 %)
99,3 %
(98,9–99,7 %)
87,5 %
(82,4–92,5 %)
99,2 %
(98,8–99,6 %)
TMA (2) 87,7 %
(80,1–95,2 %)
99,4 %
(98,7–100 %)
95,9 %
(91,3–100 %)
99,4 %
(98,7–100 %)
SDA (1) 93,1 %
(87,7–97,6 %)
93,8 %
(90,7–95,1 %)
92,4 %
(86,8–96,2 %)
96,3 %
(94,3–97,8 %)
Taulukko 2. Testin herkkyys ja tarkkuus sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / naiset (vaginan vs. cervixin tikkunäytteet).
Naisten tikkunäytteet (vagina) Naisten tikkunäytteet (cervix)
Testi
(N)
Herkkyys
(95 % luottamusväli)
Tarkkuus
(95 % luottamusväli)
Herkkyys
(95 % luottamusväli)
Tarkkuus
(95 % luottamusväli)
TMA
(3 867*)
97 %
(95–98 %)
99,9 %
(99,8–100 %)
88 %
(85–91 %)
100 %
(99,9–100 %)
* näytteitä tutkimuksessa «Schoeman SA, Stewart CM, Booth RA ym. Assessment of best single sample for finding chlamydia in women with and without symptoms: a diagnostic test study. BMJ 2012;345:e8013 »4
Taulukko 3. Testien herkkyydet ja tarkkuudet sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / naiset vaginatikkunäytteet vs. ensivirtsanäytteet «Chernesky M, Jang D, Gilchrist J ym. Head-to-head comparison of second-generation nucleic acid amplification tests for detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae on urine samples fro»2.
Naisten tikkunäytteet (vagina) Naisten ensivirtsanäytteet
Testi
(N)
Herkkyys(
95 % luottamusväli)
Tarkkuus
(95 % luottamusväli)
Herkkyys
(95 % luottamusväli)
Tarkkuus
(95 % luottamusväli)
PCR (A) 98,0 %
(89,7–99,7 %)
100 %
(99,3–100 %)
76,9 %
(63,9–86,3 %)
99,8 %
(98,9–100 %)
PCR (R) 84,6 %
(72,5–92 %)
99,6 %
(98,6–99,9 %)
81,1 %
(68,6–89,4 %)
100 %
(99,3–100 %)
TMA (T) 98,1 %
(90,1–99,7 %)
99,0 %
(97,7–99,6 %)
88,7 %
(77,4–94,7 %)
99,6 %
(98,6–99,9 %)
TMA (P) 96,2 %
(87,3–99,0 %)
98,4 %
(96,9–99,2 %)
88,0 %
(76,2–94,4 %)
99,4 %
(98,2–99,8 %)
SDA (BD) 90,6 %
(79,8–95,9 %)
100 %
(99,3–100 %)
75,5 %
(62,4-85,1 %)
100 %
(99,3–100 %)
A – Abbott, R- Roche, T- Tigris, P- Panther, BD - BectonDickinson

Kirjallisuutta

  1. Cook RL, testing for Chlamydia trachomatis aHutchison SL, Østergaard L ym. Systematic review: noninvasivend Neisseria gonorrhoeae. Ann Intern Med 2005;142:914-25 «PMID: 15941699»PubMed
  2. Chernesky M, Jang D, Gilchrist J ym. Head-to-head comparison of second-generation nucleic acid amplification tests for detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae on urine samples from female subjects and self-collected vaginal swabs. J Clin Microbiol 2014;52:2305-10 «PMID: 24696024»PubMed
  3. Van Der Pol B, Taylor SN, Liesenfeld O ym. Vaginal swabs are the optimal specimen for detection of genital Chlamydia trachomatis or Neisseria gonorrhoeae using the Cobas 4800 CT/NG test. Sex Transm Dis 2013;40:247-50 «PMID: 23407470»PubMed
  4. Schoeman SA, Stewart CM, Booth RA ym. Assessment of best single sample for finding chlamydia in women with and without symptoms: a diagnostic test study. BMJ 2012;345:e8013 «PMID: 23236032»PubMed
  5. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for the laboratory-based detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae--2014. MMWR Recomm Rep 2014;63:1-19 «PMID: 24622331»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Seksitaudit
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko