Tulosta

Kuvantaminen dyspepsian ensitutkimuksena

Näytönastekatsaukset
10.4.2019
Markku Heikkinen ja tarkastanut Jorma Komulainen

Näytön aste: C

Ylävatsan kaikututkimuksesta on dyspepsian ensitutkimuksena hyötyä lähinnä vain epäiltäessä oireista sappikivitautia.

Tutkimuksessa «Heikkinen MT, Pikkarainen PH, Takala JK ym. Diagnostic methods in dyspepsia: the usefulness of upper abdominal ultrasound and gastroscopy. Scand J Prim Health Care 1997;15:82-6 »1 selvitettiin 400 peräkkäisen dyspepsiapotilaan diagnoosi tekemällä kaikille gastroskopia, ylävatsan kaikututkimus ja ennalta määrätyt laboratoriokokeet. Lopullisen diagnoosin varmentaminen tehtiin vuoden seurannan jälkeen. Kultaisena standardina oli lopullinen diagnoosi. Ylävatsan kaikututkimuksen sensitiivisyys oli 0,07, spesifiteetti 0,91, negatiivinen ennustearvo (PV-) 0,56 ja positiivinen ennustearvo (PV+) 0,36.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ylävatsavaivat ja refluksioireet 1

Kommentit

Ylävatsan kaikututkimuksella löydetään lähinnä vain sappikivitauti ja yleensä jo pitkälle edennyt maligniteetti. Merkittävin osa dyspepsian elimellisistä syistä voidaan diagnosoida gastroskopialla.

Kirjallisuutta

  1. Heikkinen MT, Pikkarainen PH, Takala JK ym. Diagnostic methods in dyspepsia: the usefulness of upper abdominal ultrasound and gastroscopy. Scand J Prim Health Care 1997;15:82-6 «PMID: 9232708»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ylävatsavaivat ja refluksioireet
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko