Tulosta

Toiminnallisen dyspepsian pitkäaikaisennuste

Näytönastekatsaukset
10.4.2019
Markku Heikkinen ja tarkastanut Jorma Komulainen

Näytön aste: C

Toiminnallisen dyspepsian pitkäaikaisennuste maligniteetin ja ulkustaudin kehittymisen suhteen lienee hyvä.

Tutkimuksessa «Heikkinen M, Färkkilä M. Long-term outcome of functional dyspepsia: effect of Helicobacter pylori infection. A 6- to 7-year follow-up study. Scand J Gastroenterol 2002;37:905-10 »1 selvitettiin 400 peräkkäisen terveyskeskukseen hakeutuneen dyspepsiapotilaan diagnoosi tekemällä kaikille gastroskopia, ylävatsan kaikututkimus, laktoosirasitus ja ottamalla "perusverikokeet". Diagnoosi varmennettiin vielä vuoden seurannalla. Tämän jälkeen toiminnallisen dyspepsian diagnoosin saaneita 205 potilasta seurattiin 6–7 vuotta.

Yhtään dyspepsiaa selittävää maligniteettia ei kehittynyt, ja vain neljälle potilaalle kehittyi seurannassa duodenaaliulkus. Kaikki haavataudin saaneilla oli hoitamaton helikobakteeri-infektio.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ruotsissa tehty retrospektiivinen työ «Lindell GH, Celebioglu F, Graffner HO. Non-ulcer dyspepsia in the long-term perspective. Eur J Gastroenterol Hepatol 1995;7:829-33 »2, johon otettiin 271 potilasta (130 miestä) vuosina 1980–81, Alkuvaiheen gastroskopia oli normaali. Seuranta-aika oli 10 vuotta ja 85 % vastasi seurantakyselyyn. 1,5 %:lle kehittyi ruuansulatuskanavan maligniteetti ja neljälle ulkustauti. Luku ei ylitä tilastollista odotusarvoa. Viimeisen seurantavuoden aikana 64 %:lla oli vatsavaivoja.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ylävatsavaivat ja refluksioireet 1

Kirjallisuutta

  1. Heikkinen M, Färkkilä M. Long-term outcome of functional dyspepsia: effect of Helicobacter pylori infection. A 6- to 7-year follow-up study. Scand J Gastroenterol 2002;37:905-10 «PMID: 12229964»PubMed
  2. Lindell GH, Celebioglu F, Graffner HO. Non-ulcer dyspepsia in the long-term perspective. Eur J Gastroenterol Hepatol 1995;7:829-33 «PMID: 8574713»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ylävatsavaivat ja refluksioireet
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko