Tulosta

Nuorten dyspepsiapotilaiden mahasyöpäriski

Näytönastekatsaukset
1.11.2012
alkuperäinen kirjoittaja: Anna-Liisa Karvonen; tarkastettu 10.4.2019

Näytön aste: C

Mahasyöpä alle 55-vuotiaiden komplisoitumattoman dyspepsian aiheuttajana ilman hälyttäviä oireita lienee harvinainen.

Christie ym. «Christie J, Shepherd NA, Codling BW ym. Gastric cancer below the age of 55: implications for screening patients with uncomplicated dyspepsia. Gut 1997;41:513-7 »1 Iso-Britanniassa tarkastivat kaikkien vuosina 1986–92 diagnostisoitujen mahasyöpäpotilaiden sairauskertomukset. Syöpäpotilaita oli 319, joista 25 oli alle 55-vuotiaita (7,8 %). Vain yhdellä nuorista syöpäpotilaista oli komplisoitumaton dyspepsia. Toisin sanoen ei yhtään hälyttävää oiretta, jota pidetään yleensä gastroskopian aiheena.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Gillen ja McColl «Gillen D, McColl KE. Does concern about missing malignancy justify endoscopy in uncomplicated dyspepsia in patients aged less than 55? Am J Gastroenterol 1999;94:75-9 »2 Iso-Britanniassa poimivat vuosina 1989–93 alle 55-vuotiaana diagnostisoitujen ruokatorvi- ja mahasyöpäpotilaiden sairauskertomuksista vastaukset ennalta suunniteltuihin kysymyksiin hälyttävien oireiden esiintymisestä. Syöpäpotilaita oli yhteensä 169, joista mahasyöpäpotilaita 84, Näistä 76 henkilön sairaskertomukset olivat käytettävissä. Viiden vuoden ajalta kerätyssä aineistossa syövän esiintyvyys alle 55-vuotiailla oli 1/28 000, Viidellä mahasyöpäpotilaalla ei ollut hälyttäviä oireita, mutta silti syöpä oli jo metastasoinut. Kaikilla ruokatorvisyöpäpotilailla oli vähintään yksi hälyttävä oire.

Tutkijat päättelivät, että ilman hälyttäviä oireita yhden syövän löytämiseksi tarvittaisiin noin miljoona gastroskopiaa vuodessa (1,06 / miljoona / vuosi). Kahden tuhannen henkilön väestövastuulääkäri kohtaisi kerran 14 vuodessa alle 55-vuotiaan dyspepsiapotilaan, jolla olisi syöpä ilman hälyttävää oiretta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ylävatsavaivat ja refluksioireet 1

Kommentit

«Christie J, Shepherd NA, Codling BW ym. Gastric cancer below the age of 55: implications for screening patients with uncomplicated dyspepsia. Gut 1997;41:513-7 »1: Otoskoko (25 alle 55-vuotiasta) on pieni. Tutkijoiden mielestä alle 55-vuotiaiden dyspepsiapotilaiden tähystäminen ilman hälyttävää oiretta ei kannata.

Tutkimukset ovat havainnoivia ja retrospektiivisiä. Suomessa mahasyöpä on yleisempi kuin Britanniassa, jonka takia ikärajaan on syytä suhtautua varovaisemmin. Vuonna 2006 meillä mahasyöpäpotilaista oli vielä noin 13 % alle 55-vuotiaita (vrt. Britannia 7,8 % jo lähes 20 vuotta sitten).

Kirjallisuutta

  1. Christie J, Shepherd NA, Codling BW ym. Gastric cancer below the age of 55: implications for screening patients with uncomplicated dyspepsia. Gut 1997;41:513-7 «PMID: 9391251»PubMed
  2. Gillen D, McColl KE. Does concern about missing malignancy justify endoscopy in uncomplicated dyspepsia in patients aged less than 55? Am J Gastroenterol 1999;94:75-9 «PMID: 9934734»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ylävatsavaivat ja refluksioireet
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko