Tulosta

Hälyttävät oireet ja mahasyöpä

Näytönastekatsaukset
1.11.2012
alkuperäinen kirjoittaja: Anna-Liisa Karvonen; tarkastettu 10.4.2019

Näytön aste: C

Useimmilla mahasyöpää sairastavilla lienee yksi tai useampi hälyttävä oire.

Gillen ja McColl «Gillen D, McColl KE. Does concern about missing malignancy justify endoscopy in uncomplicated dyspepsia in patients aged less than 55? Am J Gastroenterol 1999;94:75-9 »1 Britanniassa poimivat hälyttävät dyspepsiaoireet ennakolta tehdyn listan mukaisesti vuosina 1989–93 diagnostisoitujen alle 55-vuotiaiden maha- ja ruokatorvisyöpäpotilaiden sairauskertomuksista. Syöpiä oli yhteensä 169,

Mahasyöpiä oli 84, joista 76 sairauskertomustiedot olivat käytettävissä. Hälyttäviä oireita oli vähintään yksi 93,4 %:ssa tapauksista, tavallisin laihtuminen yli 3 kg kuudessa kuukaudessa (61,8 %). Hälyttävät oireet puuttuivat 6,6 %:ssa mahasyöpätapauksia, 35,5 %:ssa niitä oli vain yksi, 58 %:ssa kaksi tai useampia. Syövistä 96 % oli adenokarsinomia ja 39,5 % sijaitsi korpuksessa, 22,4 % antrumissa, 21 % ruokatorvimahajunktiossa, 5,3 % kardiassa, 9,2 % pyloruksessa ja 2,6 % oli linitis plastica tyyppisiä.

Ruokatorvisyöpiä oli 85 potilaalla, joista 73 sairauskertomukset voitiin tarkistaa. Syövistä 50,7 % oli ruokatorven alakolmanneksen ja 13,7 % yläkolmanneksen alueella. Syövistä 27,4 % oli adenokarsinoomia. Hälyttäviä oireita oli kaikilla, tavallisin nielemisvaikeus (84,9 %). 77 %:ssa tapauksista hälyttäviä oireita oli useampi kuin yksi.

Kaikkiaan vain viidellä mahasyöpäpotilaalla ei ollut hälyttävää oiretta, mutta heillä kaikilla oli silti metastasoinut syöpä, johon neljä menehtyi kolmen vuoden kuluessa. Mahasyöpäpotilaista 14/76 oli elossa 2–5 vuoden kuluttua ja ruokatorvisyöpäpotilaista 10/73 1,5–5 vuoden kuluttua.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Bowrey ym. «Bowrey DJ, Griffin SM, Wayman J ym. Use of alarm symptoms to select dyspeptics for endoscopy causes patients with curable esophagogastric cancer to be overlooked. Surg Endosc 2006;20:1725-8 »2 Britanniassa selvittivät 4 018 gastroskopiapotilaan tietokoneohjelmaan tallennetut tiedot vuosilta 1990–98, Maha- tai ruokatorvisyöpä oli todettu 123 potilaalla (3 %). Heistä 104:lla (85 %) oli hälyttäviä oireita. Syövät olivat useammin metastasoineet (47 % vs. 11 %, p < 0,001) ja harvemmin resekoitavissa (50 % vs. 95 %, p < 0,001) potilailla, joilla oli hälyttäviä oireita verrattuna niihin, joilla niitä ei ollut. Elinaika oli 11 kuukautta, jos esiintyi hälyttäviä oireita ja 39 kuukautta ilman hälyttäviä oireita.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ylävatsavaivat ja refluksioireet 1

Kirjallisuutta

  1. Gillen D, McColl KE. Does concern about missing malignancy justify endoscopy in uncomplicated dyspepsia in patients aged less than 55? Am J Gastroenterol 1999;94:75-9 «PMID: 9934734»PubMed
  2. Bowrey DJ, Griffin SM, Wayman J ym. Use of alarm symptoms to select dyspeptics for endoscopy causes patients with curable esophagogastric cancer to be overlooked. Surg Endosc 2006;20:1725-8 «PMID: 17024539»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ylävatsavaivat ja refluksioireet
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko