Tulosta

Löydökset dyspepsiaoireen taustalla

Näytönastekatsaukset
10.4.2019
Jari Koskenpato

Näytön aste: C

Dyspepsiaoireen taustalla lienee tavallisimmin toiminnallinen dyspepsia, refluksitauti tai ulkustauti.

Heikkinen ym. «Heikkinen M, Pikkarainen P, Takala J ym. Etiology of dyspepsia: four hundred unselected consecutive patients in general practice. Scand J Gastroenterol 1995;30:519-23 »1 valikoivat 400 peräkkäistä avohoitoon hakeutunutta dyspepsiapotilasta ja selvittivät oireen taustaa kattavilla tutkimuksilla (muun muassa gastroskopia biopsioineen ja ylävatsan kaikututkimus sekä perustavat laboratoriokokeet).

Tutkimusten jälkeen oireen takaa paljastui esiintymisjärjestyksessä 1. toiminnallinen dyspepsia 34 %:lla, 2. esofagiitti 27 %:lla, 3. peptinen ulkustauti 13 %:lla, 4. laktoosi-intoleranssi 9 %:lla, 5. ärtyvä suoli oireyhtymä 9 %:lla, 6.–8. maligniteetti 2 %:lla, oireinen sappikivitauti 2 %:lla, erosiivinen duodeniitti 2 %:lla, 9. giardiaasi 1 %:lla, keliakia 0,5 %:lla ja muu syy 2 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalaisessa kohtalaisen tuoreessa meta-analyysissä «Ford AC, Marwaha A, Lim A ym. What is the prevalence of clinically significant endoscopic findings in subjects with dyspepsia? Systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:83»2 evaluoitiin 240 tietokannoista löytynyttä otsikkoaihetta käsittelevää tutkimusta. Yhdeksässä näistä oli kuvattu selkeästi endoskooppiset löydökset. Potilaita oli yhteensä 5 389, Erosiivinen esofagiitti oli yleisin löydös, seuraavana peptinen ulkustauti ja normaali löydös (toiminnallinen dyspepsia).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ylävatsavaivat ja refluksioireet 1

Kommentit

Molempiin tutkimuksiin «Heikkinen M, Pikkarainen P, Takala J ym. Etiology of dyspepsia: four hundred unselected consecutive patients in general practice. Scand J Gastroenterol 1995;30:519-23 »1, «Ford AC, Marwaha A, Lim A ym. What is the prevalence of clinically significant endoscopic findings in subjects with dyspepsia? Systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:83»2 kerätty materiaali on jo hieman vanhahkoa, 90-luvun alusta pääosin. Sen jälkeen muun muassa helikobakteerin esiintyvyydessä ja särkylääkkeiden sekä PPI-lääkkeiden käytössä on tapahtunut kohtalaisia muutoksia väestötasolla. Suomalainen tutkimus oli myös vain yhden keskuksen otos. Kansainvälisessä meta-analyysissä helikobakteerin esiintyvyydessä ja lääkkeiden käytössä saattaa olla huomattaviakin maakohtaisia eroja.

Kirjallisuutta

  1. Heikkinen M, Pikkarainen P, Takala J ym. Etiology of dyspepsia: four hundred unselected consecutive patients in general practice. Scand J Gastroenterol 1995;30:519-23 «PMID: 7569757»PubMed
  2. Ford AC, Marwaha A, Lim A ym. What is the prevalence of clinically significant endoscopic findings in subjects with dyspepsia? Systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:830-7, 837.e1-2 «PMID: 20541625»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ylävatsavaivat ja refluksioireet
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko