Tulosta

Psykoterapioiden vaikuttavuus dyspepsian hoidossa

Näytönastekatsaukset
10.4.2019
Jari Koskenpato

Näytön aste: C

Tutkimusnäyttöä psykoterapioiden vaikuttavuudesta dyspepsian hoidossa on niukasti.

Cochrane-katsauksessa «Soo S, Moayyedi P, Deeks JJ ym. WITHDRAWN: Psychological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev 2011;(2):CD002301 »1 käsiteltiin psykologisia interventioita toiminnallisessa dyspepsiassa. Mukaan otettiin tutkimuksia, joissa oli käytetty psykoterapiaa, psykodraamaa, kognitiivista käyttäytymisterapiaa, rentoutumisharjoituksia ja hypnoosia. Tutkimuksia etsittiin eri tietokannoista osin alkaen vuodesta 1966 vuoteen 2006, Tieteellisesti adekvaatteja tutkimuksia löydettiin lopulta vain neljä. Nämä kaikki osoittivat psykologisen intervention edun. Tutkimuksia arvosteltiin kuitenkin korkeilla dropout-luvuilla ja vaikeasti määriteltävillä tutkimuksissa käytetyillä mittareilla.

Tutkijat katsoivat, että tämä tutkimusmäärä ja taso ei riitä kunnollisen meta-analyysin tekoon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ylävatsavaivat ja refluksioireet 1

Kommentit

Interventiot olivat heterogeenisiä. Psykologisten hoitojen osalta tutkimusnäyttö on selkeästi riittämätöntä tällä hetkellä. Cochrane-katsaus on päivitettävänä vanhentuneiden kirjallisuushakujen vuoksi.

Kirjallisuutta

  1. Soo S, Moayyedi P, Deeks JJ ym. WITHDRAWN: Psychological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev 2011;(2):CD002301 «PMID: 21328255»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ylävatsavaivat ja refluksioireet
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko