Tulosta

Ammatillinen kuntoutus MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
5.2.2019
Eliisa Mäenpää ja Juhani Ruutiainen

Näytön aste: D

Ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksesta MS-tautia sairastavien työkykyyn ei ole riittävästi näyttöä.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Khan F, Ng L, Turner-Stokes L. Effectiveness of vocational rehabilitation intervention on the return to work and employment of persons with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD0072»1 (päivitetty kirjallisuushakujen ajankohta 3/2011) haettiin ammatillista kuntoutusta MS-taudissa koskevia vertailevia tutkimuksia, joissa osallistujat oli satunnaistettu (RCT) tai jaettu muulla tavoin interventio- ja vertailuryhmiin (CCT). Tutkimuksia hyväksyttiin mukaan 2 (1 RCT ja 1 CCT). Yhteensä niissä oli 80 MS-potilasta. Ongelmallista oli molempien tutkimusten heikko menetelmällinen laatu.

Tulosten perusteella ei voitu tehdä päätelmiä ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta MS-taudissa kaivataan korkealaatuisia satunnaistettuja vertailututkimuksia.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • MS-tauti 1

Kirjallisuutta

  1. Khan F, Ng L, Turner-Stokes L. Effectiveness of vocational rehabilitation intervention on the return to work and employment of persons with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD007256 «PMID: 19160331»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS MS-tauti
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko