Tulosta

Tyydyttyneen rasvan korvaaminen hiilihydraateilla

Näytönastekatsaukset
18.12.2017
Ursula Schwab

Näytön aste: B

Hiilihydraattien laatu ilmeisesti vaikuttaa sydäninfarktiriskiin korvattaessa tyydyttynyttä rasvaa hiilihydraateilla siten, että tyydyttyneen rasvan korvaaminen nopeasti imeytyvillä hiilihydraateilla, kuten vaaleilla viljatuotteilla ja sokeripitoisilla tuotteilla, ei ole edullista.

Prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa «Jakobsen MU, Dethlefsen C, Joensen AM ym. Intake of carbohydrates compared with intake of saturated fatty acids and risk of myocardial infarction: importance of the glycemic index. Am J Clin Nutr 2010»1 oli mukana 53 644 miestä ja naista. Seuranta-ajan mediaani oli 12 vuotta. Seuranta-aikana havaittiin 1 943 MI-tapausta.

Tyydyttyneen rasvan korvaaminen korkean glykeemisen indeksin (GI) hiilihydraateilla oli positiivisessa yhteydessä sydäninfarktiriskiin (RR 1,33; 95 % luottamusväli 1,08–1,64). Sen sijaan tyydyttyneen rasvan korvaaminen matalan GI:n hiilihydraateilla ei assosioitunut sydäninfarktiriskiin (RR 0,88; 95 % luottamusväli 0,72–1,07). Sukupuoli ei modifioinut tuloksia.

Kommentti: Suurella aineistolla ja pitkällä seuranta-ajalla tehty päätetapahtumatutkimus. Voimalaskelmat ja biomarkkerit puuttuivat.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsaukseen «Hooper L, Martin N, Abdelhamid A ym. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD011737 »2, otettiin 15 RCT-tutkimusta, joissa tehtiin yhteensä 17 ryhmien välistä vertailua koskien tyydyttyneen rasvan vähentämisen vaikutusta kuolleisuuteen ja kardiovaskulaarikuolleisuuteen. Tyydyttynyttä rasvaa korvattiin tutkimuksissa hiilihydraateilla, monityydyttymättömillä rasvoilla, kertatyydyttymättömillä rasvoilla ja/tai proteiineilla. Interventioiden kesto oli vähintään 6 kuukautta.

Tyydyttyneen rasvan määrän vähentäminen pienensi ateroskleroottisten sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä 17 % (RR 0,83; 95 % luottamusväli 0,72–0,96; 13 tutkimusta, joissa yhteensä 53421 osallistujaa, 48 %:lla tautitapahtuma), mutta alaryhmäanalyysissä todettiin, että tyydyttyneen rasvan osittaisella korvaamisella hiilihydraateilla ei ollut vaikutusta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Dyslipidemiat 1

Kommentti: Katsauksessa ei huomioitu hiilihydraattien laatua, mikä pudottaa tutkimuksen laadun hiilihydraattivertailun osalta kelvolliseksi.

Kirjallisuutta

  1. Jakobsen MU, Dethlefsen C, Joensen AM ym. Intake of carbohydrates compared with intake of saturated fatty acids and risk of myocardial infarction: importance of the glycemic index. Am J Clin Nutr 2010;91:1764-8 «PMID: 20375186»PubMed
  2. Hooper L, Martin N, Abdelhamid A ym. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD011737 «PMID: 26068959»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Dyslipidemiat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko