Tulosta

Terapeuttinen harjoittelu alaselkäkivun uusiutumisen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
30.6.2014
Tiina Kuukkanen, Timo Pohjolainen ja Antti Malmivaara

Näytön aste: A

Hoitojakson jälkeen jatkuva terapeuttinen harjoittelu ehkäisee alaselkäkivun uusiutumista.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa « Choi BK, Verbeek JH, Tam WW ym. Exercises for prevention of recurrences of low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD006555 »1, «»1 oli 9 satunnaistettua vertailututkimusta. Neljässä matalan riskin omaavassa tutkimuksessa, joissa oli yhteensä 407 osallistujaa, tutkittiin, voidaanko harjoitteluinterventioilla ehkäistä selkäkivun uusiutumista. Viidessä tutkimuksessa (n = 1 113) tutkittiin eri harjoittelumuotojen vaikutusta. Fysioterapeutin ohjaaman terapeuttisen harjoittelun tavoitteena oli pääasiassa vartalon lihasvoiman ja kestävyyden lisääntyminen sekä aerobisen kestävyyskunnon parantuminen.

Katsauksen mukaan on kohtalaista näyttöä selkäkivun uusiutumista ehkäisevän terapeuttisen harjoittelun tehosta kipua seuraavan vuoden aikana, jos harjoittelua verrataan harjoittelemattomuuteen. Uusiutumistiheys RR 0,50 (95 % luottamusväli 0,34–0,73). Kahden tutkimuksen mukaan kivun uusiutumistiheys vähentyi merkitsevästi, MD 0,35 (95 % luottamusväli -0,60 – -0,10) kipua seuraavan ½–2 vuoden seuranta-aikana. Harjoittelu vähensi seuranta-aikana myös sairauspoissaoloja, MD -4,37 (95 % luottamusväli -7,74 – -0,99) kipua seuraavan ½–2 vuoden seuranta-aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Alaselkäkipu 1

Kommentit: Katsauksessa olevissa tutkimuksissa ei ollut mainintoja harjoittelun haittavaikutuksista. Harjoittelutavat olivat erilaisia eikä harjoittelun sisällöstä voida tutkimusten perusteella antaa suosituksia.

Kirjallisuutta

  1. Choi BK, Verbeek JH, Tam WW ym. Exercises for prevention of recurrences of low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD006555 «PMID: 20091596»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Alaselkäkipu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko