Tulosta

SNAP-IV-kyselylomakkeen soveltuvuus lasten ja nuorten ADHD:n diagnosointiin

Näytönastekatsaukset
24.1.2017
Anita Puustjärvi

Näytön aste: B

SNAP-IV-kyselylomake (Swanson, Nolan, and Pelham Rating Scale-IV) ilmeisesti soveltuu käytettäväksi ADHD-oireiden diagnostisessa arvioinnissa lapsilla ja nuorilla.

Japanilaisessa tutkimuksessa «Inoue Y, Ito K, Kita Y ym. Psychometric properties of Japanese version of the Swanson, Nolan, and Pelham, version-IV Scale-Teacher Form: a study of school children in community samples. Brain Dev 2014»1 arvioitiin SNAP-IV-kyselyn japaninkielisen opettajan lomakkeen psykometrisiä ominaisuuksia 1 296 koululaisen (luokka-asteella 1–9) aineistossa. Lisäksi opettajat täyttivät SDQ-lomakkeen. Kyselyn toistettavuus oli hyvä (luokan sisäinen korrelaatio 0,752–0,822), sisäinen pysyvyys korkea (Cronbach's α = 0,933–0,952), ja osa-alueet korreloivat SDQ:n vastaavien osa-alueiden välillä merkitsevästi (SNAP tarkkaamattomuus – SDQ yliaktiivisuus/tarkkaamattomuus r = 0,825, p < 0,001, SNAP yliaktiivisuus/impulsiivisuus – SDQ yliaktiivisuus/tarkkaamattomuus r = 0,706, p < 0,001, SNAP uhmakkuus – SDQ käytösoireet r = 0,695, p < 0,001).

Tutkimuksen perusteella SNAP-kysely soveltuu ADHD-oireiden arviointiin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksessa verrattiin 2 kyselyn vastauksia, ADHD-diagnoosin olemassaoloa ei arvioitu. Tutkimuksessa tehtiin myös faktorianalyysi, jonka mukaan kysely toimi parhaiten 3 osa-alueen pisteytyksillä (tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus-impulsiivisuus, uhmakkuus).

Taiwanissa toteutetussa tutkimuksessa «Gau SS, Lin CH, Hu FC ym. Psychometric properties of the Chinese version of the Swanson, Nolan, and Pelham, Version IV Scale-Teacher Form. J Pediatr Psychol 2009;34:850-61 »2 arvioitiin SNAP-IV-kyselylomakkeen kiinankielisen opettajan lomakkeen psykometrisiä ominaisuuksia 6–15-vuotiailla koululaisilla, joita osallistui tutkimukseen yhteensä 3 653. Tutkimuksen kliininen aineisto koostui 190 lapsesta, joilla oli diagnosoitu ADHD. Kyselyn toistettavuus oli hyvä (ICC = 0,60–0,84), samoin sisäinen pysyvyys (Cronbach's α ≥ 0,88) kaikkien 4 osa-alueen osalta. SNAP-IV:n ja SDQ:n osa-alueet korreloivat odotetusti toisiinsa siten, että korrelaatio oli parhain samankaltaisilla osa-alueilla: tarkkaamattomuus-tarkkaamattomuus (γp = 0,74), tarkkaamattomuus-eksternalisoivat oireet (γp = 0,64), tarkkaamattomuus- internalisoivat oireet (γp = 0,36), yliaktiivisuus/impulsiivisuus/uhmakkuus-eksternalisoivat oireet (γp = 0,79, 0,77 ja 0,80), yliaktiivisuus/impulsiivisuus/uhmakkuus-tarkkaamattomuus (γp=0,50, 0,54 ja 0,42), yliaktiivisuus/impulsiivisuus/uhmakkuus -internalisoivat oireet (γp = 0,20, 0,16 ja 0,19). SNAP-IV erotteli hyvin ADHD-diagnosoidut muista (Cohen-d 1,07–1,29 pelkän ADHD:n osalta, 0,58–1,43 ADHD-uhmakkuusoireiden osalta; pienin arvo tarkkaamattomuus- ja suurin uhmakkuus-osa-alueella).

Tutkimuksen perustella kysely on luotettava ja validi ADHD- ja uhmakkuusoireiden arvioinnissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksessa tehtiin myös faktorianalyysi, jonka perusteella kysely toimi parhaiten 4 osa-alueen pisteyttämisellä erikseen (tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus, impulsiivisuus ja uhmakkuus).

Samojen tekijöiden aiemmassa tutkimuksessa «Gau SS, Shang CY, Liu SK ym. Psychometric properties of the Chinese version of the Swanson, Nolan, and Pelham, version IV scale - parent form. Int J Methods Psychiatr Res 2008;17:35-44 »3 arvioitiin SNAP-IV-kyselylomakkeen kiinankielisen vanhempien version psykometrisiä ominaisuuksia 3 534 koululaisen ja 189 ADHD-diagnoosin saaneen lapsen aineistoissa. Lasten ikäjakauma oli 6–15 vuotta. SNAP-IV-kyselyn lisäksi vanhemmat täyttivät SDQ- ja CBCL-kyselyt. Kyselyn toistettavuus oli tyydyttävä (0,59), sisäinen pysyvyys hyvä (alpha = 0,88), samoin validiteetti (Pearson correlations = 0,56), ja kysely erotteli ADHD-diagnoosin saaneet muista lapsista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

SNAP-IV-kyselyn opettajan ja vanhemman lomakkeen psykometrisia ominaisuuksia arvioineessa tutkimuksessa «Bussing R, Fernandez M, Harwood M ym. Parent and teacher SNAP-IV ratings of attention deficit hyperactivity disorder symptoms: psychometric properties and normative ratings from a school district samp»4 kaikkia valitun koulualueen 5–11-vuotiaiden lasten vanhempia haastateltiin puhelimitse (muun muassa vanhempien SNAP-IV-kysymykset), ja heiltä pyydettiin lupa lapsen opettajan osallistumiseen. Näistä varsinaiseen tutkimusotokseen otettiin ne, joilla oli diagnosoitu ADHD tai käytössä jokin hoitomuoto ADHD:hen, tai joiden vanhemmilla tai opettajalla oli huolta lapsen mahdollisesta ADHD:sta tai muista käytösoireista. Näin valikoituneet 266 lasta ja heidän vanhempansa täyttivät kyselylomakkeen, ja heille tehtiin diagnostinen haastattelu (Diagnostic Interview Schedule for Children, Parent Version, DISC-IV-P). Sekä vanhempien että opettajan vastaukset erottelivat ADHD-oireiset lapset muista. Vanhempien antamissa pisteissä yli 1,2:n pisteluku/väittämä liittyi arvioituun huoleen (LR > 10) ja yli 1,8 ADHD-diagnoosiin (LR > 3). Opettajien arvioimana yliaktiivisuus-impulsiivisuus-pisteluku/väittämä ylitti 1,2 tai tarkkaamattomuuspisteluku/väittämä yli 1,8 lisäsi huolen todennäköisyyttä (LR = 4,2 ja > 5), mutta ei vaikuttanut diagnoosin todennäköisyyteen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) 1

Kirjallisuutta

 1. Inoue Y, Ito K, Kita Y ym. Psychometric properties of Japanese version of the Swanson, Nolan, and Pelham, version-IV Scale-Teacher Form: a study of school children in community samples. Brain Dev 2014;36:700-6 «PMID: 24075708»PubMed
 2. Gau SS, Lin CH, Hu FC ym. Psychometric properties of the Chinese version of the Swanson, Nolan, and Pelham, Version IV Scale-Teacher Form. J Pediatr Psychol 2009;34:850-61 «PMID: 19074488»PubMed
 3. Gau SS, Shang CY, Liu SK ym. Psychometric properties of the Chinese version of the Swanson, Nolan, and Pelham, version IV scale - parent form. Int J Methods Psychiatr Res 2008;17:35-44 «PMID: 18286459»PubMed
 4. Bussing R, Fernandez M, Harwood M ym. Parent and teacher SNAP-IV ratings of attention deficit hyperactivity disorder symptoms: psychometric properties and normative ratings from a school district sample. Assessment 2008;15:317-28 «PMID: 18310593»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko