Tulosta

Lihavuus (aikuiset), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
13.9.2013

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 13.9.2013
 • Päivitettiin kappaleen Lihavuuteen liittyvät sairaudet, Dementia kohtaa.

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 1.12.2011
 • Päivitettiin kappaleen Lihavuuden leikkaushoidon toteuttaminen osalta.

2. päivitys

 • Julkaistu: 17.1.2011
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä
  • Kirsi Pietiläinen (puheenjohtaja)
  • Suoma Saarni
  • Mikael Fogelholm
  • Paula Hakala
  • Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi
  • Vesa Koivukangas
  • Merja Laine
  • Jukka Marttila
  • Tuula Pekkarinen
  • Aila Rissanen
  • Katriina Kukkonen-Harjula (Käypä hoito -toimittaja)

1. päivitys

 • Julkaistu: 19.3.2006
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä
  • Pertti Mustajoki (puheenjohtaja)
  • Jarmo Kaukua
  • Lea Annanmäki
  • Mikael Fogelholm
  • Paula Hakala
  • Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi
  • Katriina Kukkonen-Harjula (Käypä hoito -toimittaja)
  • Tuula Pekkarinen
  • Aila Rissanen

Alkuperäinen suositus, Aikuisten lihavuus

 • Julkaistu: 10.5.2002
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä
  • Pertti Mustajoki (puheenjohtaja)
  • Jarmo Kaukua
  • Lea Annanmäki
  • Mikael Fogelholm
  • Paula Hakala
  • Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi
  • Katriina Kukkonen-Harjula (Käypä hoito -toimittaja)
  • Tuula Pekkarinen
  • Aila Rissanen
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko