Tulosta

ADHD ja traumaperäinen stressihäiriö (PTSD)

Lisätietoa aiheesta
27.12.2016
Anita Puustjärvi

Kirjallisuutta

  1. Traumaperäinen stressihäiriö (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 27.12.2016). Saatavilla internetissä: «http://www.kaypahoito.fi/»1
  2. Aronen E, Suomalainen L. Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt. Kirjassa: Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016:336-44
  3. Martínez L, Prada E, Satler C ym. Executive Dysfunctions: The Role in Attention Deficit Hyperactivity and Post-traumatic Stress Neuropsychiatric Disorders. Front Psychol 2016;7:1230 «PMID: 27602003»PubMed
  4. Klein B, Damiani-Taraba G, Koster A ym. Diagnosing attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children involved with child protection services: are current diagnostic guidelines acceptable for vulnerable populations? Child Care Health Dev 2015;41:178-85 «PMID: 24942100»PubMed
  5. Merrill RM, Lyon JL, Baker RK ym. Attention deficit hyperactivity disorder and increased risk of injury. Adv Med Sci 2009;54:20-6 «PMID: 19586835»PubMed
  6. Lam LT. Attention deficit disorder and hospitalization owing to intra- and interpersonal violence among children and young adolescents. J Adolesc Health 2005;36:19-24 «PMID: 15661592»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko