Tulosta

ADHD ja psykoottiset oireet lapsilla ja nuorilla

Lisätietoa aiheesta
14.12.2016
Anita Puustjärvi ja Maria Sumia

Kirjallisuutta

  1. Kumpulainen K, Aronen E, Ebeling H ym. (toim.) Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2016
  2. Skitsofrenia, Käypä hoito -suosituksen tiivistelmä. Duodecim 2013;129:846-7 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo10935»1
  3. Suvisaari J, Perälä J, Viertiö S ym. Psykoosien esiintyvyys ja alueellinen vaihtelu Suomessa. Suom Lääkäril 2012;67:677-83
  4. Masi G, Mucci M, Pari C. Children with schizophrenia: clinical picture and pharmacological treatment. CNS Drugs 2006;20:841-66 «PMID: 16999454»PubMed
  5. Ross RG, Heinlein S, Tregellas H. High rates of comorbidity are found in childhood-onset schizophrenia. Schizophr Res 2006;88:90-5 «PMID: 16916600»PubMed
  6. Dalsgaard S, Mortensen PB, Frydenberg M ym. Association between Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in childhood and schizophrenia later in adulthood. Eur Psychiatry 2014;29:259-63 «PMID: 24016863»PubMed
  7. Skitsofrenia (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 14.12.2016). Saatavilla internetissä: «http://www.kaypahoito.fi»2
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko