Tulosta

ADHD ja kaksisuuntainen mielialahäiriö lapsuudessa ja nuoruudessa

Lisätietoa aiheesta
18.12.2016
Anita Puustjärvi

Kirjallisuutta

 1. Kumpulainen K, Puustjärvi A, Karlsson L. Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kumpulainen K, Aronen E, Ebeling H ym. (toim). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kustannus Oy Duodecim 2016:303-9
 2. Kaksisuuntainen mielialahäiriö (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 18.12.2016). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 3. Pavuluri MN, Birmaher B, Naylor MW. Pediatric bipolar disorder: a review of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005;44:846-71 «PMID: 16113615»PubMed
 4. Geller B, Tillman R, Craney JL ym. Four-year prospective outcome and natural history of mania in children with a prepubertal and early adolescent bipolar disorder phenotype. Arch Gen Psychiatry 2004;61:459-67 «PMID: 15123490»PubMed
 5. Puustjärvi A, Kumpulainen K. Kaksisuuntainen mielialahäiriö lapsuudessa. Duodecim 2008;124:2095-101
 6. Frías Á, Palma C, Farriols N. Comorbidity in pediatric bipolar disorder: prevalence, clinical impact, etiology and treatment. J Affect Disord 2015;174:378-89 «PMID: 25545605»PubMed
 7. Marangoni C, De Chiara L, Faedda GL. Bipolar disorder and ADHD: comorbidity and diagnostic distinctions. Curr Psychiatry Rep 2015;17:604 «PMID: 26084666»PubMed
 8. Sachs GS, Baldassano CF, Truman CJ ym. Comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder with early- and late-onset bipolar disorder. Am J Psychiatry 2000;157:466-8 «PMID: 10698829»PubMed
 9. Luckenbaugh DA, Findling RL, Leverich GS ym. Earliest symptoms discriminating juvenile-onset bipolar illness from ADHD. Bipolar Disord 2009;11:441-51 «PMID: 19500097»PubMed
 10. Chen MH, Chen YS, Hsu JW ym. Comorbidity of ADHD and subsequent bipolar disorder among adolescents and young adults with major depression: a nationwide longitudinal study. Bipolar Disord 2015;17:315-22 «PMID: 25295997»PubMed
 11. Mulraney M, Schilpzand EJ, Hazell P ym. Comorbidity and correlates of disruptive mood dysregulation disorder in 6-8-year-old children with ADHD. Eur Child Adolesc Psychiatry 2016;25:321-30 «PMID: 26122202»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko