Tulosta

Toiminnanohjauksen ongelmat ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
25.2.2016
Vesa Närhi ja Maarit Virta

Kirjallisuutta

  1. Denckla MB. Measurement of executive function. Kirjassa: Frames of reference for the assessment of learning disabilities. Lyon GR (toim.) 3. painos. Paul H. Brookes Publishing: Baltimore 2000
  2. Andrewes D. Neuropsychology. From theory to practice. 2. painos. Taylor & Francis: New York 2016
  3. Seeley WW, Menon V, Schatzberg AF ym. Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and executive control. J Neurosci 2007;27:2349-56 «PMID: 17329432»PubMed
  4. Mahone EM, Cirino PT, Cutting LE ym. Validity of the behavior rating inventory of executive function in children with ADHD and/or Tourette syndrome. Arch Clin Neuropsychol 2002;17:643-62 «PMID: 14591848»PubMed
  5. Muir-Broaddus JE, Rosenstein LD, Medina DE ym. Neuropsychological test performance of children with ADHD relative to test norms and parent behavioral ratings. Arch Clin Neuropsychol 2002;17:671-89 «PMID: 14591850»PubMed
  6. Klenberg L, Jämsä S, Häyrinen T ym. The Attention and Executive Function Rating Inventory (ATTEX): Psychometric properties and clinical utility in diagnosing ADHD subtypes. Scand J Psychol 2010;51:439-48 «PMID: 20338019»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko