Tulosta

Neuropsykologinen kuntoutus ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
25.2.2016
Vesa Närhi ja Maarit Virta

Kirjallisuutta

  1. Mateer CA. The rehabilitation of executive disorders. Kirjassa: Cognitive Neurorehabilitation. Stuss DT, Winocur G, Robertson IH (toim.) Cambridge: Cambridge University Press 1999
  2. Cortese S, Ferrin M, Brandeis D ym. Cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54:164-74 «PMID: 25721181»PubMed
  3. Rapport MD, Orban SA, Kofler MJ ym. Do programs designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. Clin Psychol Rev 2013;33:1237-52 «PMID: 24120258»PubMed
  4. Ramsay JR, Rostain AL. Cognitive-behavioral therapy for adult ADHD. An integrative psychosocial and medical approach. NY: Routledge. 2015
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko