Tulosta

Strukturoitu vanhempainohjaus ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
20.11.2016
Leena Pihlakoski

Kirjallisuutta

  1. Karjalainen P, Santalahti P, Sihvo S. Are programs supporting parenthood skills effective in the prevention and reduction of conduct disorders and problems of childhood?. Duodecim 2016;132:967-74 «PMID: 27382833»PubMed
  2. Webster-Stratton C. Ihmeelliset vuodet–ongelmanratkaisuopas 2–8-vuotiaiden lasten vanhemmille. 2006. Helsinki: Profami
  3. Sandberg S, Santanen S, Jansson A ym. (toim.) Perhekoulun käsikirja. Käytännön opas vanhemmille. 2004. Helsinki: Suomen Lastenhoitoyhdistys
  4. Sourander A, McGrath PJ, Ristkari T ym. Internet-Assisted Parent Training Intervention for Disruptive Behavior in 4-Year-Old Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2016;73:378-87 «PMID: 26913614»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko