Tulosta

ADHD Rating Scale IV -kyselylomakkeen käyttäminen

Lisätietoa aiheesta
5.11.2016
Anita Puustjärvi
Taulukko 1. Pisteytystaulukko tytöille (Huom! Ei validoitu Suomessa)
Persentiili Oirepisteet ikäryhmittäin
T 5–7 T 8–10 T 11–13 T 14–18 YI 5–7 YI 8–10 YI 11–13 YI 14–18 YHT 5–7 YHT 8–10 YHT 11–13 YHT 14–18
93 12 12 13 12 13 9 9 10 24 20 20 22
85 8 8 10 9 9 7 6 6 18 14 16 14
Lukuohje-esimerkit:
T 5–7 = tarkkaamattomuusoirepistemäärä 5–7-vuotiailla
YI 5–7 = yliaktiivisuus-impulsiivisuuspistemäärä 5–7-vuotiailla
YHT pisteet = yhteensä 5–7-vuotiailla
Taulukko 2. Pisteytystaulukko pojille (Huom! Ei validoitu Suomessa)
Persentiili Oirepisteet ikäryhmittäin
T 5–7 T 8–10 T 11–13 T 14–18 YI 5–7 YI 8–10 YI 11–13 YI 14–18 YHT 5–7 YHT 8–10 YHT 11–13 YHT 14–18
93 15 15 18 11 17 15 16 11 30 27 34 27
85 11 12 14 11 12 10 10 8 22 22 23 19
Lukuohje-esimerkit:
T 5–7 = tarkkaamattomuusoirepistemäärä 5–7-vuotiailla
YI 5–7 = yliaktiivisuus-impulsiivisuuspistemäärä 5–7-vuotiailla
YHT pisteet = yhteensä 5–7-vuotiailla
  • ADHD-RS-oirekysely «»1

Kirjallisuutta

  1. DuPaul G, Power T, Anastopoulos A, Reid R. ADHD Rating Scale-IV: Checklists, norms, and clinical interpretation. New York, NY, US: Guilford Press, 1998
  2. Döpfner M, Steinhausen HC, Coghill D ym. Cross-cultural reliability and validity of ADHD assessed by the ADHD Rating Scale in a pan-European study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2006;15 Suppl 1:I46-55 «PMID: 17177016»PubMed
  3. Jämsä S, Klenberg L, Lahti-Nuuttila P, Hokkanen L. ADHD:n oireiden arviointi opettajan täyttämän kyselylomakkeen avulla. Psykologia 2015;50:324-41
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko