Tulosta

ADHD-valmennus

Lisätietoa aiheesta
19.11.2016
Anita Puustjärvi
Taulukko 1. Esimerkkejä tavallisimmista ADHD-valmennuksen tavoitteista ja menetelmistä «Prevatt F. Coaching for College Students with ADHD. Curr Psychiatry Rep 2016;18:110 »3.
Tavoite Menetelmä
Opiskelutaidot Erilaiset opiskelustrategiat, muistiinpanotekniikat, tuntityöskentelyä tukevat menetelmät
Ajanhallinta Visuaalinen kello, aikataulutus, päiväjärjestys, erilaisten muistutusten hyödyntäminen, kalenterin käytön systemaattinen opettelu
Arjen hallinta Ympäristön muokkaus, paikat erilaisille tavaroille, toimintajärjestyksen luominen
Toiminnanohjauksen ongelmat Tehtävien pilkkominen, ohjeiden jäsentäminen, toimintaa tukevien muisti- tai kuvalistojen käyttäminen

Kirjallisuutta

  1. Murphy K. Psychosocial treatments for ADHD in teens and adults: a practice-friendly review. J Clin Psychol 2005;61:607-19 «PMID: 15723366»PubMed
  2. Goldstein S. Coaching as a treatment for ADHD. J Atten Disord 2005;9:379-81 «PMID: 16371659»PubMed
  3. Prevatt F. Coaching for College Students with ADHD. Curr Psychiatry Rep 2016;18:110 «PMID: 27783338»PubMed
  4. Jaksa P, Ratey N. Therapy and ADD Coaching: Similarities, Differencies, and Collaboration. http://www.nancyratey.com/adhdcoaching/therapy-addcoaching
  5. Parikka J. Halonen-Malliarakis N, Puustjärvi A. Vaikeudesta voimaksi. Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Finn Lectura 2017
  6. Kubik JA. Efficacy of ADHD coaching for adults with ADHD. J Atten Disord 2010;13:442-53 «PMID: 19276311»PubMed
  7. Sleeper-Triplett J. The effectiveness of coaching for children and teens with AD/HD. Pediatr Nurs 2008;34:433-5 «PMID: 19051849»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko