Tulosta

Downin oireyhtymä, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
1.12.2017

Poistettu julkaisusta

 • Poistettu julkaisusta 1.12.2017 Duodecimin verkostovaliokunnan päätöksellä

1. päivitys

 • Julkaistu: 23.12.2010
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kehitysvammalääkärit - Finlands läkare för utvecklingsstörda ry:n asettama työryhmä
  • Markus Kaski (puheenjohtaja)
  • Seija Aaltonen
  • Lea Hyvärinen
  • Jorma Komulainen (Käypä hoito -toimittaja)
  • Tuomo Määttä
  • Anna-Leena Noponen
  • Matti Verkasalo
  • Maija Wilska
  • Sirpa Ala-Mello (asiantuntija)
  • Anne Hiiri (asiantuntija)
  • Arja Sakki (asiantuntija)

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu 21.10.2004
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kehitysvammalääkärit - Finlands läkare för utvecklingsstörda ry:n asettama työryhmä
  • Markus Kaski (puheenjohtaja)
  • Ilona Autti-Rämö
  • Kaarina Heiskanen
  • Lea Hyvärinen
  • Matti Koivikko
  • Oiva Antti Mäki
  • Anna-Leena Noponen
  • Tuula Pirttilä
  • Seija Raitasuo
  • Elina Rytsölä
  • Matti Verkasalo
  • Maija Wilska
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko