Tulosta

Pahoinvointi

Lisätietoa aiheesta
10.4.2019
Jari Koskenpato
  • Toisin kuin toiminnallisessa dyspepsiassa, selkeällä pahoinvoinnilla on usein orgaaninen syy, ja se tulee aina pyrkiä selvittämään ennen lääkehoidon aloitusta.
    • Pahoinvointi on eri asia kuin toiminnallinen dyspepsia.
    • Pahoinvoinnin diagnostiikassa pyritään erottamaan akuutti pahoinvointi ja krooninen pahoinvointi.
    • Pahoinvoinnin syitä on lueteltu taulukossa «Pahoinvoinnin tai oksentelun syitä.»1.
  • Pahoinvoinnin hoidossa tulee siis aina pyrkiä syynmukaiseen hoitoon.
    • Lääkevalmisteita oirehoitoon on kuitenkin tarjolla kohtalaisen runsaasti (niitä ei käsitellä tässä katsauksessa).
Taulukko 1. Pahoinvoinnin tai oksentelun syitä.
Akuutti
pahoinvointi
Krooninen
pahoinvointi
gastroenteriitti akalasia
yleisinfektiot gastropareesi
sappikivitauti raskaus
ulkustauti suolisto-obstruktio
suolisto-obstruktio psykogeeninen
(syömishäiriö)
tasapainoelinhäiriö
(infektio, Ménièren tauti)
migreeni
matkapahoinvointi
uremia
ketoasidoosi
aivopaineen nousu
intoksikaatio
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ylävatsavaivat ja refluksioireet
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko