Tulosta

Gastropareesi ja sen hoito

Lisätietoa aiheesta
10.4.2019
Jari Koskenpato
Taulukko 1. Aikuisten gastropareesin hoidossa käytettyjä lääkeaineita.
Lääkeaine Vaikutusmekanismi Annostus Haittavaikutukset
p.o. = suun kautta
i.v. = laskimoon
Sisapridi 5-HT4-agonisti 10 mg x 3–4 p.o. Päänsärky
Ripuli
Rytmihäiriöt
Metoklopramidi Dopamiiniantagonisti 10–20 mg x 3 p.o.
10–20 mg x 3 i.v.
Ekstrapyramidaalioireet
Erytromysiini Motiliinireseptoriagonisti 50–250 mg x 4 p.o.
1–2 mg/kg x 4 i.v.
Pahoinvointi
Oksentelu
Krampit
Takyfylaksia

Kirjallisuutta

  1. Karvonen AL. Pahoinvointi ja oksentelu. Kirjassa. Höckerstedt K, Färkkilä M, Kivilaakso E, Pikkarainen P (toim.) Gastroenterologia ja hepatologia. Kustannus Oy Duodecim, Jyväskylä, 2007:31-7
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ylävatsavaivat ja refluksioireet
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko