Tulosta

Lääkeaineet ja dyspepsian etiologia

Lisätietoa aiheesta
10.4.2019
Jari Koskenpato
  • Lääkeaineiden aiheuttama haittavaikutuksellinen dyspepsiaoire on tavallinen käytännön työssä.
  • Kontrolloituja dyspepsiahaittavaikutukseen kohdennettuja tasokkaita tutkimuksia on vain NSAID- ja bifosfonaattivalmisteista, SSRI-lääkkeistä ja nopeasta PPI-lääkkeiden lopetuksesta.
  • Muiden lääkeaineiden osalta tieto on enemmänkin kokemusperäistä tai kohdistuu vatsavaivoihin yleensä.
  • Nopea PPI-lääkityksen lopettaminen voi myös indusoida dyspepsiaoireen terveelläkin henkilöllä.
  • Taulukossa «Kliinisesti merkitsevimmät dyspepsian kaltaisia haittavaikutuksia aiheuttavat lääkeaineet.»1 on lisätietoa kliinisesti merkitsevimmistä dyspepsian kaltaisia haittavaikutuksia aiheuttavista lääkeaineista.
Taulukko 1. Kliinisesti merkitsevimmät dyspepsian kaltaisia haittavaikutuksia aiheuttavat lääkeaineet.
Lääkeaine Kommentti
NSAID-lääkkeet koksibeilla vähemmän «Arkkila P. Milloin tarvitaan ulkusprofylaksiaa? Suom Lääkäril 2006;32:3091-6»1
bisfosfonaatit parhaiten tutkittu aledronaatilla «Cryer B, Bauer DC. Oral bisphosphonates and upper gastrointestinal tract problems: what is the evidence? Mayo Clin Proc 2002;77:1031-43 »2, «Biswas PN, Wilton LV, Shakir SA. Pharmacovigilance study of alendronate in England. Osteoporos Int 2003;14:507-14 »3, «Bauer DC, Black D, Ensrud K ym. Upper gastrointestinal tract safety profile of alendronate: the fracture intervention trial. Arch Intern Med 2000;160:517-25 »4
SSRI-lääkkeet
antibiootit
opiaatit
tiopuriinit
kortisonivalmisteet
dementialääkkeet
metformiini
PPI-lääkkeiden nopea lopetus rebound-ilmiö «Reimer C, Søndergaard B, Hilsted L ym. Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy. Gastroenterology 2009;137:80-7, 87.e1 »5
kodeiinipohjaiset lääkevalmisteet
rautavalmisteet
statiinit
tietyt uudenpolven diabeteslääkkeet

Kirjallisuutta

  1. Arkkila P. Milloin tarvitaan ulkusprofylaksiaa? Suom Lääkäril 2006;32:3091-6
  2. Cryer B, Bauer DC. Oral bisphosphonates and upper gastrointestinal tract problems: what is the evidence? Mayo Clin Proc 2002;77:1031-43 «PMID: 12374247»PubMed
  3. Biswas PN, Wilton LV, Shakir SA. Pharmacovigilance study of alendronate in England. Osteoporos Int 2003;14:507-14 «PMID: 12730757»PubMed
  4. Bauer DC, Black D, Ensrud K ym. Upper gastrointestinal tract safety profile of alendronate: the fracture intervention trial. Arch Intern Med 2000;160:517-25 «PMID: 10695692»PubMed
  5. Reimer C, Søndergaard B, Hilsted L ym. Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy. Gastroenterology 2009;137:80-7, 87.e1 «PMID: 19362552»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ylävatsavaivat ja refluksioireet
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko