Tulosta

Satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset ja havainnoivat rekisteritutkimukset tutkimusnäytön lähteinä

Lisätietoa aiheesta
18.12.2017
Päivi Ruokoniemi, Hannu Vanhanen ja Timo Strandberg
  • Statiinien käyttöä sydän- ja verisuonisairaustapahtumien estossa tukeva tutkimusnäyttö perustuu satunnaistettuihin, kontrolloituihin hoitotutkimuksiin (Randomized Controlled Trials, RCTs), jotka on suunniteltu osoittamaan statiinien teho optimaalisissa olosuhteissa, homogeenisen, tiukat sisäänottokriteerit täyttävän tutkimuspopulaation joukossa. Hoitotutkimuksia kuitenkin kritisoidaan siitä, että niissä tavoitellaan tutkimustulosten luotettavuutta niiden sovellettavuuden (yleistettävyyden) kustannuksella. Havainnoivilla (lääke-epidemiologisilla) statiinitutkimuksilla on mahdollista tuottaa kontrolloitujen hoitotutkimusten rinnalle käytännön hoitotilanteisiin ja laajoihin, valikoitumattomiin väestöihin perustuvaa tutkimustietoa. Kontrolloimattoman luonteensa vuoksi havainnoiva tutkimus ei kuitenkaan anna yhtä varmaa tietoa ilmiöiden välisistä syy-seuraussuhteista kuin kontrolloitu hoitotutkimus.

Satunnaistettujen, kontrolloitujen hoitotutkimusten vahvuudet ja rajoitteet

Havainnoivien rekisteritutkimusten vahvuudet ja rajoitteet

Kirjallisuutta

  1. Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012
  2. Higgins JP, Altman D (toim.) Cochrane Handbook version 5.0.1. The Cochrane Collaboration 2008. Saatavilla: www.cochrane-handbook.org
  3. Rothman KJ, Gallacher JE, Hatch EE. Why representativeness should be avoided. Int J Epidemiol 2013;42:1012-4 «PMID: 24062287»PubMed
  4. Schneeweiss S. Sensitivity analysis and external adjustment for unmeasured confounders in epidemiologic database studies of therapeutics. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2006;15:291-303 «PMID: 16447304»PubMed
  5. Brookhart MA, Stürmer T, Glynn RJ ym. Confounding control in healthcare database research: challenges and potential approaches. Med Care 2010;48:S114-20 «PMID: 20473199»PubMed
  6. Danaei G, Tavakkoli M, Hernán MA. Bias in observational studies of prevalent users: lessons for comparative effectiveness research from a meta-analysis of statins. Am J Epidemiol 2012;175:250-62 «PMID: 22223710»PubMed
  7. Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG ym. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. PLoS Med 2007;4:e297 «PMID: 17941715»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Dyslipidemiat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko