Tulosta

Unettomuus, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
24.8.2017

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 24.8.2017

1. päivitys

 • Julkaistu: 3.12.2015
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä
  • Markku Partinen (puheenjohtaja)
  • Anne Huutoniemi
  • Soili Kajaste
  • Rea Lagerstedt
  • Juha Markkula
  • Erkki Mäkinen
  • Ilari Paakkari
  • Timo Partonen
  • Päivi Polo
  • Outi Saarenpää-Heikkilä
  • Maaria Seppälä
  • Katriina Kukkonen-Harjula (Käypä hoito -toimittaja)
  • Arja Tuunainen (Käypä hoito -vastuutoimittaja)
 • Asiantuntijat:
  • Mikko Härmä
  • Jouni Lohi

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 23.8.2008
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä
  • Markku Partinen (puheenjohtaja)
  • Raimo Isoaho
  • Soili Kajaste
  • Rea Lagerstedt
  • Jouni Lohi
  • Ilari Paakkari
  • Timo Partonen
  • Kristiina Patja (Käypä hoito -toimittaja)
  • Outi Saarenpää-Heikkilä
  • Maaria Seppälä
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Unettomuus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko