Tulosta

Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
24.1.2019

1. päivitys

 • Julkaistu: 24.1.2019
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä
  • Marja Asikainen (puheenjohtaja)
  • Leena Ervast (kokoava kirjoittaja)
  • Timo Ahonen
  • Jorma Komulainen (Käypä hoito -toimittaja)
  • Krista Korhonen
  • Jaanamarja Nopola-Hemmi
  • Mari Qvarnström
  • Tiina Walldén

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 18.5.2010
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä
  • Marja Asikainen (puheenjohtaja)
  • Leena Ervast
  • Timo Ahonen
  • Jorma Komulainen
  • Krista Korhonen
  • Mirja Luotonen
  • Jaana Nopola-Hemmi
  • Mari Qvarnström
  • Erkki Vilkman
  • Tiina Walldén
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko