Tulosta

Taittovirheiden kirurginen hoito, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
20.2.2014

Poistettu julkaisusta

 • Suositus on poistettu julkaisusta Käypä hoito -johtoryhmän päätöksellä 26.4.2007

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 24.12.2001
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Silmälääkäriyhdistyksen asettama työryhmä:
  • Terho Latvala (puheenjohtaja)
  • Juha Lehtosalo
  • Marjukka Mäkelä
  • MInna Sandberg
  • Timo Tervo
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko