Tulosta

Opioidit lasten kivun hoidossa

Lisätietoa aiheesta
1.12.2015
Hannu Kokki
Taulukko 1. Opioidien annossuositukset lapsipotilailla
Lääkeaine Antoreitti Annostus
i.v. = laskimonsisäisesti, laskimoon
s.c. = ihon alle
p.o. = suun kautta
Fentanyyli i.v. Bolus: 0,5–1 µg/kg, antokertojen väli vähintään 10 minuuttia, korkeintaan kolmesti 1 tunnin aikana
Kestoinfuusio: 1–4 µg/kg/h
suun tai nenän limakalvolle 1 µg/kg, antokertojen väli vähintään 15 minuuttia, korkeintaan kolmesti 1 tunnin aikana
epiduraalisesti 0,5–2 µg/kg joko boluksina vähintään tunnin välein tai tasaisena infuusiona
Oksikodoni i.v. 0,05–0,1 mg/kg, antokertojen väli vähintään 15 minuuttia
s.c., suun limakalvolle, p.o. Aloita 0,2 mg/kg, jatka 0,1 mg/kg
Voidaan toistaa 1 tunnin välein kahdesti, sitten 2 tunnin tauko
Morfiini i.v. 0,05–0,1 mg/kg, antokertojen väli vähintään 15 minuuttia
s.c., p.o. Aloita 0,2 mg/kg
Voidaan toistaa 1 tunnin välein kahdesti, sitten 2 tunnin tauko
Tramadoli i.v., s.c., p.o. 1–2 mg/kg ad neljästi vuorokaudessa, antokertojen väli vähintään 4 tuntia
Buprenorfiini i.v., kielen alle 3–6 µg/kg ad kolmesti vuorokaudessa, antokertojen väli vähintään 6 tuntia

Kirjallisuutta

  1. WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kipu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko