KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Epäspesifi alaselkäkipu, liikkuvuusharjoitukset ja lihasvenytykset (videot)

Lisätietoa aiheesta
29.1.2016

Selän pyöristys ja notkistus konttausasennossa

 

Selän kierto kylkimakuulla

 

Lonkan ulkokiertoliikkuvuuden lisääminen ja pakaralihasten venyttäminen

 

Takareisivenytys

 

Lonkan koukistajien venytys

 

 

ESIINTYJÄ:

Veronika Virtapohja, opiskelija

ASIANTUNTIJAT:

Jari Arokoski, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto, KYS

Hilkka Virtapohja, TtM, fysioterapeutti, OMT, Hyvä Olo Ilona

TUOTANTO: Uutispalvelu Duodecim

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Liikunta
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko