Tulosta

Polvinivelrikko, liikkuvuusharjoitukset ja venyttelyt (videot)

Lisätietoa aiheesta
29.1.2016

 

Polven koukistusliikkuvuuden harjoittaminen istuen

 

 

Polven ojennusliikkuvuuden lisääminen, nivelkapselivenytys

 

 

Polven loppuojennuksen harjoittaminen aktiivisesti, etureiden jännitys

 

 

Etureiden ja lonkan koukistajien venytys istuen

 

 

Etureiden venytys seisten

 

 

Takareiden venytys istuen

 

 

 

ESIINTYJÄ:

Hilkka Virtapohja, TtM, fysioterapeutti, OMT, Hyvä Olo Ilona

ASIANTUNTIJAT:

Jari Arokoski, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto, KYS

Hilkka Virtapohja, TtM, fysioterapeutti, OMT, Hyvä Olo Ilona

TUOTANTO: Uutispalvelu Duodecim

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko