KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Insuliininpuutosdiabetes, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
1.3.2016

Alkuperäinen suositus

  • Käypä hoito -johtoryhmän päätös aiheen hyväksymisestä: 22.6.2014
  • Suositustyö aloitettu: 26.2.2016

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko